ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Ny smäll hot mot kärnkraften

  • DYRA FÖRSLAG. Ringhals i Varberg är ett av de kärnkraftverk som kan drabbas av ytterligare miljardkostnader när Strålsäkerhetsmyndigheten vill höja kärnavfallsavgifterna. Foto: Bilduppdraget

Kärnavfallsavgifterna behöver höjas kraftigt för både Ringhals och Oskarshamn, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten i ett unikt brev till regeringen. En höjning skulle öka pressen på kärnkraftsägarna som redan larmar om att samtliga reaktorer riskerar att stängas på grund av dåligt lönsamhet.

Nyligen skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, som ansvarar för tillsynen av kärnkraftsverken, ett brev till regeringen som kan få negativ ekonomisk betydelse för två av de tre svenska kärnkraftverken. I ett läge när kärnkraftsbolagen kämpar för sin överlevnad vill nämligen myndigheten chockhöja de avgifter som verken betalar för hanteringen av det radioaktiva avfallet.

”Vi informerade regeringen om att kärnavfallsavgifterna för både Ringhals och OKG behöver höjas kraftigt”, säger Peter Stoltz, senior analytiker på enheten för finansiell kontroll på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Normalt beslutar regeringen om avgifterna för tre år i taget och de nuvarande avgifterna gäller mellan 2015–2017.

Men nu har SSM på eget initiativ analyserat vad höstens historiska beslut om att i förtid stänga fyra av landets tio reaktorer innebär. Det handlar om två av de tre reaktorerna i Oskarshamn och två av de fyra reaktorerna i Ringhals.

Och SSM:s slutsats är att kärnavfallsavgifterna behöver höjas rejält för att finansiera den framtida avvecklingen av reaktorerna och ta hand om det använda kärnbränslet. För OKG, som driver Oskarshamnsverket, anser myndigheten att avgiften behöver höjas till rekordhöga 6,7 öre per kilowattimme för att balansen i finansieringssystemet ska återställas under 2016 och 2017. Det är en ökning med hela 63 procent från den nuvarande avgiften.

För Ringhals, där statliga Vattenfall är majoritetsägare, beräknas avgiften behöva höjas till 5,5 öre/kWh, en ökning med 31 procent från dagens 4,2 öre/kWh.

Hur ovanligt är det att SSM i förtid skickar ett sådant här brev om behov av höjningar till regeringen?
”Det har mig veterligen aldrig hänt tidigare. Men de förtida stängningarna är en mycket väsentlig ändring. Genom de förtida stängningarna minskar de förväntade inbetalningarna kraftigt och det skapar ett hål i finansieringen som förr eller senare behöver täckas”, säger Peter Stoltz.

Om eller när avgiftshöjningarna blir av är dock ovisst.

”Det är regeringen som avgör och frågan ligger nu på deras bord”, säger Peter Stoltz.

Om regeringen går på myndighetens linje innebär det en ny kännbar ekonomisk smäll. Som Di rapporterat i en serie artiklar har krisen för kärnkraften som inleddes på allvar under förra året förvärrats ytterligare de senaste månaderna.

Startskottet var att Vattenfall i januari varnade för att även de återstående reaktorerna som i dag svarar för en betydande del av Sveriges elförsörjning kan behöva stängas redan inom de närmaste åren.

Och enligt både kärnkraftsbolagen och externa bedömare är det en hel serie samverkande faktorer som ligger bakom att den svenska kärnkraften, som enligt planerna skulle vara en ryggrad i svensk elförsörjning ända in på 2040-talet, nu riskerar total och snabb nedsläckning redan från 2020.

Det är de senaste årens historiska ras för elpriserna som i första hand slagit sönder intjäningen för verken, som under en rad år dessförinnan alstrade goda vinster.

Fortsatta prisnedgångar även i år i kombination med att regeringen så sent som i fjol dessutom höjde den redan hårt kritiserade effektskatten har gjort att samtliga verk nu är olönsamma.

Och Vattenfallchefen Magnus Hall skärpte i samband med det rekordsvaga bokslutet på tisdagen tonläget och sa att hela effektskatten, som varje år drar in över 4 miljarder kronor tills statskassan måste slopas. Och besked från politikerna behövs redan före sommaren, hävdar han.

Men frågan är om kärnkraften kan räddas, även om riksdagspartierna beslutar att ta bort hela effektskatten. Enligt Vattenfalls egna siffror uppgår produktionskostnaden exklusive skatten på ca 7 öre/kWh till 25 öre/kWh. Det är långt högre än de nuvarande marknadspriserna, där elterminskontrakten flera år framåt i tiden nått nya historiska bottennivåer kring 18 öre/kWh efter breda prisfall även för olja, kol och utsläppsrätter.

Därutöver behöver reaktorägarna investera mångmiljardbelopp bland annat för att klara de nya säkerhetskraven på oberoende härdkylning som träder i kraft 2020.

”Kostnaderna är högre än intäkterna och läget är utan tvekan kritiskt. Vårt uppdrag är att säkra fortsatt drift, men i slutänden är det ägarna som beslutar”, säger Eva Halldén, som är vd för både Forsmark och Ringhals.

Tyck till