ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 16 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Migrationsverket sänker prognosen

Migrationsverket sänker sin prognos jämfört med i oktober. Antalet asylsökande till Sverige minskar till 100.000 2016, enligt ett nytt huvudscenario. Samtidigt varnar myndigheten för högre kostnader.

Enligt Migrationsverkets nya uppskattningar väntas 100.000 asylsökande till Sverige 2016. Det innebär en sänkning jämfört med den tidigare prognosen 135.000 som gjordes i höstas.

Men det är osäkra siffror, understryker Anders Danielsson, generaldirektör.

”Drivkrafterna hos människor för att lämna sina hemländer har inte avtagit, utan är snarare större än någonsin. En utveckling liknande den under hösten 2015, där antalet asylsökande ökar kraftigt i Europa och Sverige, går inte att utesluta”, skriver han i Migrationsverkets nya prognos.

Trots att huvudprognosen sänks med 30 procent väntas kostnadsökningen för flyktingströmmen bli en knapp miljard högre än vad myndigheten beräknade i oktober, då myndigheten chockhöjde sin kostnadsbedömning för 2016 med hela 29 miljarder kronor.

Totalkostnaden för flyktingmottagande och integrationsåtgärder bedöms nu till drygt 59 mdr kr.

Kostnaderna för boenden samt ersättningar till kommuner och landsting beräknas bli 180 miljoner kronor högre jämfört med oktoberprognosen, till totalt 41 miljarder kronor.

Migrationsverkets förvaltningskostnader i år på 6,6 mdr kr innebär närmare en halv miljard kronor mer än beräkningarna från oktober, på grund av att verket snabbare än väntat lyckats rekrytera ny personal.

2015 slutade med dryga 160.000 asylsökande i Sverige. Sedan i oktober har flera steg tagits som pekar mot minskat flyktingtryck  mot Sverige.

”Nu har både EU och enskilda länder agerat. EU genom samarbetsavtal med Turkiet, och enskilda länder genom att införa åtstramande åtgärder i syfte att få färre asylsökande till Europa”, påpekar Migrationsverket i prognosen.

Sverige har exempelvis infört id-kontroller för alla resande med tåg, färja och buss från Danmark. Även en rad andra EU-länder har skärpt sina gränskontroller.

Sverige har också stramat år flyktingpolitiken, med bland annat tillfälliga i stället för permanenta uppehållstillstånd för flyktingar och minskade möjligheter till anhöriginvandring.

Antalet asylsökande har sjunkit från toppnoteringar på över 8.000 asylsökande i veckan i höstas till en veckosiffra på runt 700. De siffrorna påverkas dock också inte minst av årstiden, till våren är vädret åter mer gynnsamt för att fly över Medelhavet.

Migrationsverket tecknar tre scenarier i sin nya prognos.

Ett högre scenario, som pekar mot bortåt 140.000 asylsökande i år, bygger på att ökade kontrollåtgärder i Turkiet och EU snabbt avtar i effektivitet. Ett lägre scenario, omkring 70.000 asylsökande i år, bygger på att kontrollåtgärderna ger tydlig effekt och även stramas ytterligare när antalet flyende antas öka igen från och med maj.

Mellanalternativet, 100.000 asylsökande varav 18.000 ensamkommande barn, har använts som grund för verksamhetsberäkningarna i prognosen.

Tyck till