ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Fler ansöker om skuldsanering

  • Fler ansöker om skuldsanering. Foto: Vincent Yu

Vid årsskiftet var nästan 428.000 skuldsatta svenskar ärenden för Kronofogden. Sammanlagt uppgår hushållens skulder hos Kronofogden till 72 miljarder kronor. I takt med att hushållens skuldsättning ökar ansöker också fler om skuldsanering.

Under 2015 mottog Kronofogden drygt 11.200 skuldsaneringsansökningar. Det motsvarar en ökning på hela 12 procent sedan föregående år. 

Flitigast på att ansöka om skuldsanering var stockholmare och skåningar. Stockholmarna skickade in 2.200 ansökningar och skåningarna 2.000.

De senaste sju åren har ansökningarna om skuldsanering nästan fördubblats. Vid årsskiftet väntade drygt 25. 000 skuldsatta på ett beslut från Kronofogden. Två tredjedelar av de sökande som fick besked under 2015 fick sin ansökan beviljad.

För att beviljas skuldsanering måste den skuldsatte sakna möjligheter att betala tillbaka skulderna inom överskådlig tid. Beslutet baseras på en prognos som kartlägger den sökandes betalningsmöjligheter.

När skuldsaneringen beviljats får den skuldsatte leva på existensminimum i fem år. Omprövning sker om den ekonomiska situationen förändras.

Vid femårsperiodens slut avskrivs i regel alla återstående skulder som omfattats av skuldsaneringen.

style="color: #993366;">Spara långsiktigt! Jämför sparkonton här! (extern tjänst)

Tyck till