ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Bank of England rör inte räntan

Den brittiska centralbanken lämnade basräntan oförändrad på 0,50 procent efter det penningpolitiska mötet på torsdagen, enligt Bloomberg News.

Den så kallade bas- eller interventionsräntan är Bank of Englands utlåningsränta till penningmarknaden och dess främsta styrmedel.

I Bloomberg News enkät trodde samtliga 41 tillfrågade bedömare att räntan skulle lämnas oförändrad.

För första gången på länge var ledamöterna i den penningpolitiska kommittén eniga om räntebeslutet, sedan Ian McCafferty slopat sitt tidigare yrkande på att höja räntan med 25 punkter.

Senast Bank of England justerade basräntan var den 5 mars 2009, då den sänktes med 50 punkter till 0,50 procent.

Bank of Englands nya prognoser tyder på att inflationen kommer att ligga under 1 procent till slutet av 2016.

"MPC bedömer att riskerna mot de centrala projektionerna lutar över något mot nedsidan på kort sikt, vilket speglar sannolikhet för en större ihållighet för den låga inflationen. Låg realiserad inflation kommer att fortsatt dämpa ökningen i lönetrycket på kort sikt", skriver BOE.

Bankens svagare tillväxtutsikter speglar ökad oro över den internationella bilden och företrädarna noterar att tillväxtmarknaderna sannolikt kommer att växa i en svagare takt än tidigare år och att riskerna mot världsekonomin ligger på nedsidan.

De nya prognoserna pekar dock fortsatt på att inflationen kommer att stiga över 2-procentsmålet på två års sikt och enligt ledamöterna är en räntehöjning "mer trolig än inte" (more likely than not) under prognosperioden på tre år.

Tyck till