ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 24 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Svagare än väntat för Sandvik

Ett pressat Sandvik levererar under redan lågt ställda förväntningar. Samtidigt aviserar bolaget att årets första kvartal kommer tyngas av valutaeffekter och utdelningen sänkas med 1 krona.rapporten.

Rörelseresultatet på 770 miljoner kronor (2.684 miljoner) var under förväntningarna och motsvarar en minskning med 71 procent jämfört med samma kvartal under föregående år. För helåret 2015 sjönk rörelseresultatet med 29 procent till 7.271 miljoner (10.205).

Resultatet påverkades ändå positivt med drygt 70 miljoner kronor till följd av valutaeffekter. 2016 inleds däremot tungt – resultatet väntas tyngas av valutaeffekter i storleksordningen 300 miljoner kronor enligt rapporten.

Resultatet före skatt för den kvarvarande verksamheten blev också en besvikelse. Analytikerna hade väntat sig en nedgång till 380 miljoner från 2.187 miljoner kronor under motsvarande kvart föregående år. Utfallet blev istället ännu lägre, 266 miljoner kronor.

Utdelningen på 2,5 kronor per aktie motsvara en sänkning med en krona, ungefär i linje med förväntningarna.

Orderingången på 19.531 miljoner landade lite mindre än 400 miljoner under förväntningarna, ner från 20.484 miljoner under samma kvartal föregående år. den organiska orderingången krympte med 7 procent under kvartalet, en fortsättning på nedgången på 8 procent under fjolårets tredje kvartal. För helåret sjönk orderingången med 6 procent.

I Europa förblev läget stabilt medan orderingången minskade med 23 respektive 18 procent i Asien och Nordamerika.

”Orderingången hämmades av en försvagad marknadsaktivitet, i synnerhet i Asien och Nordamerika, samt en generell försvagning inom energisegmentet. I kina noterades en allmän avmattning i de flesta segmenten”, skriver den nytillträdde vd:n Björn Rosengren i en kommentar.

Inom den pressade divisionen Machining Solutions minskade den organiska tillväxten för faktureringen med 5 procent. Rörelseresultatet landade på 981 miljoner, något bättre än väntat men fortfarande ner 40 procent från motsvarande kvartal föregående år då rörelseresultatet landade på 1.622 miljoner. Justerat för jämförelsestörande poster, där merparten förklaras av sparprogrammet som ska generera kostnadsbesparingar på 1,9 miljarder kronor i slutet av 2016, föll rörelseresultatet däremot bara 1 procent. Fortsättningen sparprogrammet har lett till besparingar i storleksordningen 394 miljoner per år inom affärsområdet.

”På en trög marknad drev vi på genomförandet av strukturella förbättringar då vi minskade kostnadsbasen och dessutom vidtog vi ytterligare effektiviseringsåtgärder. Ett målmedvetet och fokuserat arbete för att minska rörelsekapitalet resulterade i ett rekordhögt kassaflöde för året”, skriver Björn Rosengren.

Nettoskuldsättningsgraden minskade till 0,74 procent (0,77 procent), i linje med det långsiktiga målet om att ligga under det långsiktiga målet på 0,8 procent.

Den underliggande marknaden för Mining Systems, den del av Sandvik Mining som ska säljas, förblev svag i kölvattnet av senarelagda investeringar och prispress. Ingen större order kom in under det fjärde kvartalet. Mining Systems rörelseresultat landade på 16 miljoner kronor, en förbättring jämfört med samma kvartal tidigare år då det landade på minus 61 miljoner. För helåret är resultatet däremot en bra bit svagare, ner från minus 81 miljoner till minus 1.209 miljoner kronor.

Tyck till