ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Sjukskrivningarna fortsätter att öka

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll anser att arbetsgivarna måste bli bättre på att förebygga ohälsa, och nu förbereder regeringen nya åtgärder.
”Främst morötter men även piskor kan krävas”, säger hon.

Sjukskrivningarna fortsätter att öka, trots regeringens åtgärder.

”Det är en mycket allvarlig utveckling”, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Från ett statligt perspektiv ligger de stora kostnaderna i de längre sjukfallen, eftersom arbetsgivarna ersätter frånvaro upp till två veckor. Trots det betonar socialförsäkringsministern hur angeläget det är att få stopp på den stigande korttidsfrånvaron.

”Vi vet av erfarenhet att många korta sjukskrivningar ofta övergår i långa sjukdomsfall. Det vi ser i dag är att många företag är oroade över korttidsfrånvaron.”

Annika Strandhäll ägnar i snitt en dag i veckan åt att besöka olika arbetsplatser, såväl offentlig verksamhet som privata företag. Den här torsdagen är hon på besök på hälsoföretaget Feelgoods kontor i Helsingborg där inbjudna företagskunder berättar om hur de lyckats minska sjukfrånvaron.

Regeringen har en uttalad ambition att föra upp den växande ohälsan på agendan, och få i gång ett arbete som engagerar såväl näringsliv som Försäkringskassan och samhället.

Hurväl tycker du att regeringen har lyckats så här långt?

”Jag tycker det gick bra fram till början av förra hösten, när vi kom med vårt åtgärdsprogram, men sedan har det varit mycket annat som till exempel flyktingfrågan som har fått uppmärksamhet”, säger Annika Strandhäll.

Vilken är din bild av läget ute på företagen?
”Svenskt Näringsliv kom i höstas med en undersökning som visade att åtta av tio bolag är oroade över korttidsfrånvaron, och det stämmer väl med min bild.”

Vilka ytterligare åtgärder kan bli aktuella för att bukt med sjukfrånvaron?
”Det kan jag inte säga, men det skulle till exempel kunna handla om att premiera arbetsgivare som arbetar aktivt med att förebygga ohälsa genom sänkta arbetsgivaravgifter. Det skulle också kunna bli så att en arbetsgivare som inte sköter sig får ett ökat medfinansieringsansvar”, säger Annika Strandhäll som menar att planen främst är att skapa morötter, men hon utesluter inte att även piskor kan krävas.

”När vi pratar om incitament och vilka arbetsgivare som behöver lägga mest krut på förebyggande hälsoarbete så vill jag med emfas säga att det är landsting och kommuner. Det är i offentligt finansierad och kvinnodominerad verksamhet och några stora företag som vi framför allt ser att det är problem.”

Varförär det så?
”Vi pratar om väldigt stora arbetsplatser där arbetet pågår dygnet runt, många deltids- och tidsbegränsade tjänster samt väldigt många medarbetare per chef. ”

Annika Strandhäll tror att det krävs en omorganisering av kommunerna och landstingens verksamheter för att få bukt med ohälsan.

”Det finns några positiva undantag, men i många fall har inte medarbetarna inte den närhet som krävs till sin chef för att denna tidigt ska kunna plocka upp de signaler som vi ser är viktiga i det förebyggande arbetet.”

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar hos både män och kvinnor, hur ser du på det?
”Det är verkligen vår jättestora utmaning i Sverige, och det är otroligt viktigt att vi pratar mycket, mycket mer om det. Många av de verktyg vi har i dag för att utforma en bra arbetsmiljö är baserad på att vi är ett industriland. Vi är bra på saker som hårda golv, men när det gäller stress och liknande har vi i dag inte samma verktyg.”

Den 31 mars inför Arbetsmiljöverket nya regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Hur långt räcker dessa regler?
”Det är ett försök att ge oss bättre verktyg, men jag är inte säker på att det räcker.

Regeringen har precis lagt en ny strategi för arbetsmiljö, där psykisk ohälsa är en viktig del.

”Vi måste snabbt bli bättre på att bekämpa psykisk ohälsa”, säger Annika Strandhäll.

En sak som hon, enligt egen utsago, tar med sig från besöket på Feelgood i Helsingborg är orden från en av de presenterande bolagen om att det förebygger ohälsa för att inte förlora sina medarbetare.

Annika Strandhäll konstaterar att det förmodligen är en bra början ”att känna sig behövd”.

Spar 100-tals timmar på jobbsöket med Di KarriärPush! (Extern tjänst)

Tyck till