ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Samer får ensamrätt till jakt

  • Foto: Sanna Sjöswärd / TT
Girjas sameby i Norrbotten har ensam rätt till småviltsjakt och fiske inom byns område, enligt en principiellt viktig dom i Gällivare tingsrätt.
Domen väcker oro i jägarleden.

"Efter många års funderande kommer domen och den går vår väg. Det är klart att det väcker känslor", säger en glad och lättad Matti Berg, ordförande i Girjas sameby.

Det uppmärksammade pilotfallet handlar om vilka som ska ha sista ordet om fisket och jakten på ripa och annat småvilt i fjällområdena ovan odlingsgränsen — staten eller samerna.

Tingsrättens besked är tydligt: Det är enbart Girjas sameby som får bestämma om jakten och fisket i det aktuella området.

" Står sig domen har urfolksrättigheterna i Sverige fått sin bekräftelse", säger advokat Peter Danowsky som är Girjas samebys ombud.

Men samtidigt som domen ses som ett erkännande av samiska rättigheter väcker den oro bland jägare.

"För många som bor i dessa områden är jakten och fisket otroligt viktigt. Skulle det bli andra än länsstyrelserna som förvaltar jakten uppstår oron att man förlorar möjligheten att jaga eller att det blir dyrare", säger Hans Geibrink, jaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet.

Han tror i och för sig att Girjas sameby månar om att ha en god relation med sina grannar.

"Men pengar styr. Kommer utländska intressen som är beredd att betala stora summor kanske samebyn faller till föga. Där skulle staten vara en garant för skäliga priser."

Matti Berg säger att oron är obefogad:

" Samernas renskötsel är hotad av gruvnäring, skogsbruk och annat. Ska vi kunna fortsätta bedriva en traditionell renskötsel måste vi ha ett lokalt stöd. Det får vi inte om vi exkluderar någon."

Tingsrätten hade innan den fattade beslut plöjt all dokumentering i fallet och gått tillbaka ända till 400-talet.

"Vi har kommit fram till att samebyn under lång tid, uppåt 1.000 år, har brukat det här området genom att jaga och fiska där", säger domare Christer Thornefors till TT.

Staten anses ha blivit ägare av området 1887.

"Men när äganderätten uppkom fanns det redan en rätt för samebyn till jakt och fiske på området och den rätten har inte utsläckts genom att staten blev ägare."

Frågan om jakt- och fiskerätt aktualiserades 1993, då ett nytt regelverk krympte samernas inflytande och gav allmänheten utökade möjligheter till fisk och småviltsjakt ovan odlingsgränsen. Samiska företrädare hävdade att den känsliga renskötseln drabbades och 2009 stämde Svenska samernas riksförbund tillsammans med Girjas sameby staten för att få frågan prövad.

Men onsdagen dom kommer sannolikt att överklagas.

"Jag kan inte ta ställning till det innan jag har läst domen. Men precis som tingsrättens ordförande sa i dag är det ett principiellt viktigt mål och det gör att mycket talar för att det bör prövas i höge instans", säger justitiekansler Anna Skarhed till TT.

Tyck till