ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Räntor och valutor: Dollarn tappar

Dollarn försvagades på bred front på onsdagen, euron gick över 1:10 mot den amerikanska valutan för första gången på närmare två månader, efter att tjänste-ISM från USA var oväntat svagt i januari och Fed-chefen i New York sagt att marknadsturbulensen och inkommande statistik kan komma att ändra tillväxtutsikterna.

Detta fick också Europaräntorna att sjunka några punkter, medan USA-räntorna var ned mer. Börserna i både USA och Europa var tydligt ned vid den svenska räntemarknadens stängning.

Den tioåriga tyska statsobligationsräntan sjönk 2 punkter 0,29 procent medan den svenska tioårsräntan var ned 3 punkter till 0,56 procent.

Än större rörelser var det i USA, där den tioåriga statsobligationsräntan sjönk 6 punkter till 1,82 procent, den lägsta nivån på ett år. Tvåårsräntan sjönk 7 punkter till 0,70 procent, och är nu ned 40 punkter sedan strax före årsskiftet.

ISM:s inköpschefsindex för tjänstesektorn blev en riktig besvikelse och stegrade farhågorna om att den svaghet som setts i USA:s industri nu också sprider sig till tjänstesektorn.

Tjänste-ISM sjönk mer än väntat, till 53,5 i januari från 55,8 i december, och ligger därmed på den lägsta nivån sedan februari 2014.

Nordeas analytiker Johnny Bo Jakobsen skrev i en kommentar att denna nedgång i tjänste-ISM lär öka oron för den amerikanska ekonomin, men för egen del spår Nordea att den inhemska efterfrågan kommer att återhämta sig under början av 2016 och att tjänste-ISM därmed snart kommer att börja trenda högre igen.

Sysselsättningsindex i ISM, som kan ha bäring på fredagens jobbrapport, sjönk till 52,1 från 56,3.

Såväl Nordea som RDQ skrev att den nedgången innebär nedåtrisker för deras prognoser för jobbrapporten, som båda ligger på att sysselsättningen ska öka med 175.000 personer.

Markits tjänste-PMI sjönk till definitiva 53,2 från 54,3 och ligger därmed på den lägsta nivån på drygt två år.

Bättre var statistik från ADP, som visade på en fortsatt robust ökning av privat sysselsättning i USA i januari, +205.000 personer, lite mer än väntat. Moody's Analytics, som tar fram statistiken tillsammans med ADP, noterade att jobbtillväxten var fortsatt stark trots oron i den globala ekonomin och på finansmarknaderna. Tillverkningsindustrin och energibolagen drog ned på antalet anställda, men i alla andra sektorer noterades sysselsättningsökningar.

Fallande oljepris i kombination med allmän turbulens på finansmarknaderna och farhågor om en svagare global tillväxt har stegrat förväntningarna på nya centralbanksstimulanser. Bank of Japan införde oväntat minusränta förra veckan och ECB har tydligt flaggat för att de avser att komma med nya lättnader i mars.

För de få centralbanker som trots allt väntas höja styrräntorna, Federal Reserve och Bank of England, har förväntningarna om tidpunkten för det skjutits allt längre in i framtiden. Efter tjänste-ISM har marknaden inte längre prisat in någon som helst räntehöjning från Fed i år.

De som tror på att Fed kommer att dröja fick vatten på sin kvarn på tisdagen när Fed-chefen i New York, William Dudley, sade i en intervju med Market News International att beslutsfattarna tar till sig att det som har hänt på finansmarknaderna och i flödet av ekonomisk statistik kan komma att ändra tillväxtutsikterna och riskerna för tillväxtutsikterna framöver.

"Men jag tror att det är för tidigt att dra några starka slutsatser från vad vi har sett", sade han.

Han tillade dock att vad han med större säkerhet kunde säga är att de finansiella förhållandena nu är "betydligt stramare än de var vid tiden för decembermötet", då Fed beslutade att höja styrräntan.

På valutamarknaden tappade dollarn på Williams Dudleys mjuka kommenterar om tillväxtutsikterna och försvagades sedan än mer efter tjänste-ISM. Mot euron tappade dollarn till 1:103 från 1:093 på tisdagen, den svagaste nivån sedan slutet på oktober i fjol.

Den japanska yenen stärktes i den fortsatta marknadsoron och gick till 118:20 mot dollarn från 120:35 på tisdagen. Yenen handlas därmed starkare än den gjorde innan BOE:s oväntade räntesänkning.

Den svenska kronan stärktes 6 öre till 8:50 mot dollarn och tappade 3 öre till 9:38 mot euron.

Silf/Swedbanks svenska tjänste-PMI steg oväntat i januari, till 59,3 från 58,0, och ligger därmed på den högsta nivån sedan sommaren 2014. Det var framför allt en rejäl uppgång för orderindex, som steg till 63,2 från 58,1, som drog upp totala PMI.

Kina satte sitt tillväxtmål till 6,5-7 procent för 2016, ned från runt 7 procent 2015 och det första målintervallet sedan 1990-talet.

En god nyhet från Kina var att Caixin tjänste-PMI steg till sexmånadershögsta 52,4 i januari från 50,2 i december.

Euroområdets definitiva sammanvägda PMI sjönk till 53,6 i januari från 54,3 i december, den lägsta nivån på fyra månader.

 

Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 1-2 2-2 3-2 28-1 29-1
Statsobl 2 år -0,55 -0,55 -0,56 -0,53 -0,56
Statsobl 5 år -0,02 -0,03 -0,06 0,01 -0,03
Statsobl 10 år 0,61 0,59 0,56 0,67 0,62
Räntediff 10y SV /TY    27 28 27 26 27
Jp obl 2 år -0,16 -0,15 -0,17 -0,03 -0,07
Jp obl 10 år 0,06 0,09 0,07 0,23 0,10
Ty obl 2 år -0,47 -0,48 -0,49 -0,45 -0,48
Ty obl 10 år 0,34 0,31 0,29 0,41 0,35
US obl 2 år 0,80 0,77 0,70 0,82 0,79
US obl 10 år 1,94 1,88 1,82 2,01 1,95
TCW-index 128,58 129,27 129,58 128,81 129,15
USD/SEK 8:5272 8:5556 8:5012 8:5125 8:6110
EUR/SEK 9:2910 9:3479 9:3803 9:3075 9:3276
EUR/USD 1:0897 1:0926 1:1034 1:0934 1:0833
USD/JPY 120:92 120:36 118:19 118:82 121:62
Tyck till