ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Analys

Johanna Jeansson: Risk för smitta från omvärlden

Enkäter över det svenska företagsförtroendet visar fortsatt optimism trots en ökad omvärldsoro. Det är en bra utgångspunkt men framöver är risken större att omvärlden smittar av sig på Sverige än tvärtom.

Onsdagens inköpschefsenkät för den svenska tjänstesektorn visade på samma optimism som tillverkningsindustrin redan har gett prov på. Med ett förtroendeindex på 59,3 bland tjänsteföretagen och på 55,5 för tillverkningsföretagen är det också en bred marginal till den 50-gräns som markerar ökande aktivitet bland bolagen.

De glada tongångarna i den här typen av enkäter är ett styrketecken för Sverige – inte minst eftersom de kontrasterar mot en något mer dyster stämning i andra länder.

De är också en kontrast mot den envisa konjunktur- och tillväxtoro som har präglat börsutvecklingen hittills under rapportsäsongen.

Frågan nu är vem som leder vem på lite sikt: den något mer pessimistiska omvärlden, börsbolagens försiktiga uttalanden eller de mer optimistiska inköpscheferna. Poängen med att fråga inköpscheferna på omkring 200 svenska bolag inom tillverknings- respektive tjänstesektorn om deras produktions- och orderläge är just att de brukar ha en bra känsla för vart efterfrågan är på väg.

Positivt är därför att de för tillfället rapporterar om både ökad orderingång och sjunkande lagernivåer. Det i kombination med det redan höga företagsförtroendet för januari är en bra signal för efterfrågan, åtminstone under första månaderna 2016. Samtidigt fortsätter enkäterna att visa på en global prispress som borde vara tuff för många bolag att hantera.

Men sen då? En oroväckande signal är att konjunktursignalerna från omvärlden fortfarande är svaga. Även om inköpschefsindex i delar av Asien och Latinamerika liksom i Ryssland ser ut att stabiliseras så tyder enkäterna fortfarande på fallande aktivitet hos bolagen där. Den vikande utvecklingen har också speglats i de svenska börsbolagens rapporter.

För att nedgången verkligen ska påverka hela AB Sverige krävs att den sprider sig till EU-länderna, som står för nästan 60 procent av all svensk export. Hittills har efterfrågan i Europa nämligen tuffat på som en välkommen motvikt till den sviktande försäljningen på många tillväxtmarknader.  Det återstår att se om januaris lilla nedgång i euroländernas inköpschefsindex är början på en trend eller bara ett hack i kurvan.

Tyck till