ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: Svenska räntor steg

Svenska räntor steg, främst i kortare löptider, och kronan stärktes efter besked om att svensk ekonomi återigen överträffat förväntningarna. I övriga Europa pressade euron och statspappersräntor ner av negativa inflationsdata och börsdepp efter G20-besked som inte levde upp till förväntningarna.

SCB meddelade att Sveriges BNP steg 1,3 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet, och med 4,5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014. Det var väl över de +0,8 respektive +3,7 procent som väntades enligt SME Direkts prognosenkät. Tillväxten på kvartalsbasis var också den starkaste som uppmätts sedan tredje kvartalet 2010.

Starka bidrag till tillväxten under fjärde kvartalet kom från hushållens konsumtion, +0,4 procentenheter, fasta bruttoinvesteringar, +0,5 procentenheter och nettoexport, +0,5 procentenheter. Offentlig konsumtion bidrog med +0,2 procentenheter. Lagerinvesteringar drog samtidigt ned BNP med 0,3 procentenheter, vilket betyder att den totala efterfrågan var ännu högre än vad BNP-utfallet visar.

Stark hushållskonsumtion, starka investeringar och positiv nettoexport antyder att Riksbankens mycket expansiva penningpolitik fungerar väl som stimulans, men BNP-rapporten ger ändå inte mycket hopp om stigande inflation. Antalet arbetade timmar steg endast 0,2 procent under fjärde kvartalet, vilket gör att tillväxten i första hand var produktivitetsdriven.

"Återigen har svensk tillväxt visa sig vara signifikant starkare än Riksbankens prognos, och det understryker vår bedömning om att tillväxt och stramare arbetsmarknad gradvis kommer att komma in i Riksbankens fokus framöver. Vårt huvudscenario är att policylättnaden i februari var den sista åtgärden i denna cykel", noterade SEB-ekonomen Olle Holmgren i ett kundbrev

Under helåret 2015 steg BNP med 4,1 procent, och även om många ekonomer skruvade upp sina helårsprognoser i slutet av förra året var det ingen som hade räknat med en tillväxt över 4 procent.

Svenska statsobligationsräntor steg 1-3 punkter på måndagen, tioårsräntan upp en punkt, till 0,48 procent, och räntegapet mot den tyska motsvarigheten vidgades till 37 punkter (32).

G20-mötet i Shanghai enades om att använda penningpolitik, finanspolitik och strukturåtgärder för att stötta tillväxten, dock utan att komma med några konkreta löften vilket ledde till besvikna reaktioner på marknaderna.

"Investerarna förhoppningar om koordinerade policyåtgärder visade sig vara rena fantasier. Det är varje land för dem själv", sade Davis Loevinger, analytiker vid fondförvaltaren TCW Group i Los Angeles, till Bloomberg News.

Investerare lämnade risk till förmån för säkra statspapper vilket pressade europeiska räntor, och svaga inflationsdata satte ytterligare nedåttryck på räntorna.

Eurostat meddelade att inflationstakten i euroområdet preliminärt sjönk till -0,2 procent i februari, från +0,3 procent i januari. Det var lägre än de officiella prognoserna, men ändå inte helt oväntat efter att preliminärutfallen från Tyskland, Frankrike och Spanien kommit in väl under prognos i fredags. Kärninflationstakten sjönk samtidigt till 0,7 procent i februari, från 1,0 procent i januari.

"Det som konsumenterna välkomnar verkar skrämma ECB. Centralbanken befarar 'andrahandseffekter från nedgången i oljepriset'… I händelse av tvekan kommer ECB-rådet besluta om fler, snarare än färre, ytterligare expansiva åtgärder nästa vecka", noterade Commerzbanksekonomen Christoph Weil i ett kundbrev.

Riskaptiten återhämtade sig dock något när Kinas centralbank, PBOC, meddelade att reservkraven för bankerna sänks med 50 punkter från och med tisdagen. Det innebär att reservkraven för det flesta största banker hamnar på 17,0 procent.

PBOC uppgav att reservkravssänkningen kommer att bidra till "lämplig tillväxt" i kreditgivning och penningmängd. Åtgärden kommer också hjälpa till att skapa en lämplig monetär och finansiell miljö för att stödja reformer på utbudssidan.

Analytiker noterade, enligt Bloomberg News, att sänkningen av reservkraven går i linje med G20-uttalandet om att vidta åtgärder för att stärka tillväxten. Att det blev reservkraven som sänktes i stället för räntan antas bero på att en räntesänkning skulle minska ränteskillnaden mot USA, vilket riskerade att öka säljtrycket på yuanen.

Från USA kom besked om att Chicagos industri-PMI rasade till 47,6 i februari, från 55,6 i januari. Analytiker hade väntat 52,5 i februari. Chicago-PMI befinner sig därmed åter i kontraktionszonen efter ett till synes tillfälligt uppstuds i januari.

Prognoserna inför tisdagens ISM-index för februari pekar mot en uppgång till 48,5, från 48,2 i januari.

Antalet kontrakterade husköp sjönk vidare 2,5 procent i januari, väl under väntade +0,5 procent och det var endast en klen tröst att decemberutfallet samtidigt reviderades upp till +0,9 procent från +0,1 procent tidigare.

Amerikanska statspappersräntor sjönk något, främst i längre löptider, på måndagen. Vid svensk stängning noterades tioårsräntan till 1,74 procent, 2 punkter lägre än vid samma tid på fredagen.

Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 29-2 23-2 24-2 25-2 26-2
Statsobl 2 år -0,60 -0,59 -0,61 -0,62 -0,63
Statsobl 5 år -0,13 -0,09 -0,13 -0,16 -0,16
Statsobl 10 år 0,48 0,54 0,47 0,47 0,47
Räntediff 10y SV /TY    37 33 33 32 32
Jp obl 2 år -0,24 -0,20 -0,22 -0,22 -0,23
Jp obl 10 år -0,06 0,00 -0,06 -0,07 -0,07
Ty obl 2 år -0,57 -0,52 -0,53 -0,53 -0,55
Ty obl 10 år 0,11 0,21 0,14 0,15 0,15
US obl 2 år 0,80 0,76 0,70 0,72 0,79
US obl 10 år 1,74 1,78 1,66 1,71 1,76
TCW-index 129,09 129,35 129,52 129,70 129,20
USD/SEK 8:5632 8:4934 8:5128 8:5255 8:5322
EUR/SEK 9:3197 9:3559 9:3846 9:3985 9:3489
EUR/USD 1:0883 1:1015 1:1024 1:1024 1:0956
USD/JPY 112:85 112:11 111:46 112:65 113:57
Tyck till