ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: Svensk ekonomi stark

Den svenska kronan stärks mot andra valutor på måndagsförmiddagen efter nya besked om att den ekonomiska utvecklingen i Sverige överträffar förväntningarna. Svenska statspappersräntor stiger också något, främst i kortare löptider, medan räntor i övriga Europa sjunker.

SCB meddelade att Sveriges BNP steg 1,3 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet, och med 4,5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014. Det var väl över de +0,8 respektive +3,7 procent som väntades enligt SME Direkts prognosenkät. Tillväxten på kvartalsbasis var också den starkaste som uppmätts sedan tredje kvartalet 2010.

Starka bidrag till tillväxten under fjärde kvartalet kom från hushållens konsumtion, +0,4 procentenheter, fasta bruttoinvesteringar, +0,5 procentenheter och nettoexport, +0,5 procentenheter. Offentlig konsumtion bidrog med +0,2 procentenheter. Lagerinvesteringar drog samtidigt ned BNP med 0,3 procentenheter, vilket betyder att den totala efterfrågan var ännu högre än vad BNP-utfallet visar.

Stark hushållskonsumtion, starka investeringar och positiv nettoexport antyder att Riksbankens mycket expansiva penningpolitik fungerar väl som stimulans, men BNP-rapporten ger ändå inte mycket hopp om stigande inflation. Antalet arbetade timmar steg endast 0,2 procent under fjärde kvartalet, vilket gör att tillväxten i första hand var produktivitetsdriven.

Under helåret 2015 steg BNP med 4,1 procent, och även om många ekonomer skruvade upp sina helårsprognoser i slutet av förra året var det ingen som hade räknat med en tillväxt över 4,0 procent.

Andreas Wallström, chefsanalytiker på Nordea, noterar i ett kundbrev att alla underliggande komponenter i BNP-statistiken överraskade på uppsidan, och kortsiktsindikatorer antyder en fortsatt hög tillväxt under första halvåret i år.

Han skriver vidare att Riksbanken knappast är likgiltig inför den starka tillväxten, enligt protokollet från Februarimötet var det ett skäl till att majoriteten i direktionen uttryckte tveksamhet om den beslutade räntesänkningen.

"Men trots det räknar vi med att Riksbanken kommer erbjuda viss ytterligare, symbolisk, lättnad för att hålla ställningarna mot ECB. Mer specifikt räknar vi med en utökning av obligationsköpprogrammet i april, men ingen ytterligare räntesänkning", skriver Andreas Wallström.

Direktionsledamoten Per Jansson har också sedan länge slagit tillbaka mot påståenden om att den starka ekonomiska tillväxten skulle tala emot Riksbankens stimulansåtgärder.

"Att använda det starka ekonomiska läget i Sverige som ett argument mot Riksbankens expansiva penningpolitik blir märkligt. Att det går bra för Sverige beror mycket på den penningpolitik som förs", sade han den 18 februari.

BNP-data från Finland för fjärde kvartalet visade att ekonomin växte 0,1 procent jämfört med tredje kvartalet, då BNP sjönk 0,2 procent. I Danmark steg BNP 0,2 procent under fjärde kvartalet, något över väntade +0,1 procent.

I övriga Europa pressas statspappersräntorna nedåt inför data från Eurostat klockan 11.00, som med all sannolikhet kommer att visa negativ inflation i februari. Bloomberg News prognos pekar visserligen mot nollinflation, men många av prognoserna i enkäten lämnades in före fredagens besked om negativ inflation i Tyskland, Frankrike och Spanien.

Euron handlas samtidigt svagare mot dollarn och framför allt japanska yen.

Räntorna pressas också nedåt av ett negativt börssentiment, delvis i besvikelse över att helgens G20-möte i Shanghai inte resulterade i några skarpa tillväxtåtgärder.

"De fortsätter sömngångaraktigt, oförmögna att inse de risker som byggs upp i den globala ekonomin och hur man ska hantera dem på ett koordinerat sätt", skrev Didier Saint George, ledamot i investeringskommittén, vid Carminac Gestion, i ett kundbrev, enligt Bloomberg News.

Amerikanska räntor följer med nedåt i den europeiska handeln inför vad som enligt terminshandeln väntas bli en negativ öppning även för den amerikanska börshandeln på måndagen.

Måndagens USA-agenda bjuder på Chicagos industri-PMI för februari, klockan 15.45, samt kontrakterade husköp i januari, klockan 16.00.

Tyck till