ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Politikerna vänder ryggen åt räntebomb

En enig expertkår kräver att politikerna agerar för att få stopp på de svenska hushållens kraftigt ökande bolån.
Men minskade ränteavdrag är inte intressant för finansminister Magdalena Andersson (S) och Ulf Kristersson (M) inför nästa veckas bostadssamtal.

Larmen om de svenska hushållens höga och stigande skuldsättning fortsätter att ringa högt. Det, tillsammans med en dåligt fungerande bostadsmarknad, är den främsta utmaningen för svensk ekonomi, slog EU-kommissionen fast i förra veckan.

Stocken av bostadslån har mer än fördubblats på tio år och uppgår nu till 2.708 miljarder kronor. I januari hade bostadslånen en årlig tillväxttakt på 8,4 procent, vilket fick Finansinspektionens chef Erik Thedéen att åter slå larm och efterlysa åtgärder.

”Om det här skulle krascha och folk går till arbetslöshet så bär de som inte vill göra någonting ett betydande ansvar.”

Men i bostadssamtalen mellan regeringen, alliansen och Vänsterpartiet kommer frågan om ränteavdragen inte att prioriteras, enligt finansminister Magdalena Andersson.

”Ränteavdragen är inte på något sätt avgörande. Det handlar om hur byggregler ska förenklas, hur kommunerna snabbare ska kunna ta fram mark och hur det ska finnas tillräckligt med byggarbetare som kan bygga bostäderna.”

Såhushållens skuldsättning är inget som ni fokuserar på under de bostadspolitiska samtalen?
”Bostadssamtalens huvudfokus är att få upp byggandet.”

Någon uppgörelse i närtid kring ränteavdragen är inte aktuell för Moderaterna, enligt partiets ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson.

”Jag har sagt att vi är mycket skeptiska. För oss är det här inte en central fråga i bostadssamtalen. Det kommer säkert att ta lång tid innan alla de här diskussionerna kring bostadsfrågorna är klara.”

”Det byggs varken fler eller färre bostäder för att vi tar bort ränteavdragen.”

Moderaterna vill invänta amorteringskravets effekter, för att inte med politiska medel starta en nedgång som är problematisk, säger Ulf Kristersson.

”En fortsatt inbromsning på bostadsmarknaden skulle understryka skäl för den försiktigheten.”

Förhandlingsklimatet talar inte heller för någon snabb uppgörelse. Debatten kring ränteavdragen har utvecklats till öppna gräl sedan bostadssamtalen inleddes.

Magdalena Andersson har anklagat Moderaterna för skrämselpropaganda efter partiets kampanj som varnade hushållen för kraftigt ökade kostnader vid slopade ränteavdrag. Och den röken har inte lagt sig.

”Det var naturligtvis en besvikelse att de valde att göra på det sättet och det är klart att man kanske känner en lite större tveksamhet inför Moderaternas intresse av att komma överens i de här frågorna”, säger Magdalena Andersson.

Att växla kapade ränteavdrag mot sänkt reavinstskatt – vilket flera partier har öppnat för – är inte aktuellt, enligt Ulf Kristersson.

”Det skulle få enormt konstiga skattekonsekvenser.”

Han syftar på att det kraftigt skulle gynna den äldre generationen som sitter på lågt belånade och högt värderade bostäder, medan alla yngre hushåll som planerar att bo kvar får ökade kostnader.

Det är aspekter som även Magdalena Andersson har pekat på.

Moderaternas och Socialdemokraternas försiktighet när det gäller ränteavdragen kan handla om en rädsla att tappa väljare, hävdar Jenny Madestam, statsvetare vid Stockholms universitet.

”Den stora väljargruppen medelklass i mitten är man väldigt mån om, inte minst om man aspirerar på att vara ett parti som kan ha regeringsmakten. De mindre partierna har mindre att förlora på att ta ställning.”

M kan också vilja vänta ut S för att slippa bära hundhuvudet, menar Jenny Madestam.

Tyck till