ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Kaffebolagets resultat sjönk

Kaffe- och matbolaget Zinzino, handlat på First North, hade en omsättning på 113 miljoner i det fjärde kvartalet 2015 (115). Ebitda-resultatet uppgick till 3,6 miljoner kronor (7,3).

"Driftstörningar vid bytet av IT-plattform som genomfördes under tredje kvartalet har påverkat verksamheten även under fjärde kvartalet och varit en stor bidragande orsak till den kortsiktiga men kraftiga uppbromsningen av försäljningstillväxten under kvartalet", står det i rapporten.

Bolaget beräknar att effekten under det fjärde kvartalet var ett intäktstapp, mot budgeterade intäkter, på 20 miljoner kronor. Försämringen av ebitda motsvarande 5 miljoner kronor mot budgeterat resultat, heter det vidare.

"Under 2015 har vi gjort ett antal stora investeringar för en framtid som vi tror starkt på. Med ett nytt IT-system och nya produkter har vi nu lagt grunden för kommande år - nödvändiga investeringar för att nå våra mål. Vi har samtidigt växt kraftigt och kan visa ett gott resultat för året som gått", skriver bolagets vd Dag Bergheim Pettersen.

Intäktstillväxten under helåret 2015 var 22 procent till 435 miljoner kronor (358), efter 41 procents tillväxt under 2014. Ebitda-resultatet uppgick till 25,6 miljoner kronor under det gångna året (21,4).

Bolaget har "fortsatt stor tilltro" till målet om minst 20 procent tillväxt under de tre närmsta åren med ett förbättrat resultat för varje år, står det i bokslutet.

En utdelning om 0:25 kronor per aktie föreslås för 2015 (0:25).

Tyck till