ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Inget kärnvapenförbud i Natoavtalet

Värdlandsavtalet med Nato är nu ett steg närmare att skrivas in i svensk lag - utan det kärnvapenförbud som kritikerna krävt.
Vi behandlar kärnvapen som att gå mot röd gubbe. Det är förbjudet, men vi kontrollerar det inte och det finns inga böter, säger Carl Schlyter (MP).

Flera MP-ledamöter har krävt att lagtexten om värdlandsavtalet med Nato ska slå fast att kärnvapen inte får tas i landet och att Sverige ska få kontrollera främmande fartyg — annars riskerar den internationella rätten att inte låta sig bordas att köra över de svenska bestämmelserna om kärnvapenkontroll.

Men i det lagförslag som de socialdemokratiska och miljöpartistiska riksdagsgrupperna ställt sig bakom och nu går på remiss till Lagrådet nämns inte kärnvapen annat än i de omgärdande kommentarerna.

"Man borde ha skrivit in i texten att fartyg som inte underkastar sig inspektionsrätt inte får tillåtas att komma in. Står det inte i lagtexten kan regeringen göra som den vill", säger Carl Schlyter (MP).

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) menar att kritiken är obefogad. Avtalet finns främst till för att minska administrationen kring gemensamma övningar och har ingenting med kärnvapen att göra, säger försvarsministern.

"Vi är inte beredda att acceptera kärnvapen på svenskt territorium, i svenska hamnar eller i svenskt luftrum. Jag förutsätter att även följande regeringar följer den inriktningen. Det här avtalet påverkar inte grundförhållandet."

TT: Hur gör man där svensk och internationell rätt krockar?

"Svensk rätt överflyglar allt. Det finns ingenting i det här avtalet som förändrar eller inskränker svensk lagstiftning. Inte en enda militär stövel, uniformspersedel, stridsfordon eller någonting annat kopplat till övningsverksamhet kommer in med mindre än inbjudan från svensk regering", säger Peter Hultqvist.

Tyck till