ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Flyktingvågen ligger bakom Sveriges BNP-tillväxt

  • Foto: TT

En av orsakerna till att BNP ökade mer än väntat under det fjärde kvartalet 2015 är den offentliga stimulansen till följd av flyktingvågen. Den enskilt största orsaken till uppgången är exporten som nu hotas av Brexit.

Under måndagen kom beskedet att BNP ökade med 1,3 procent under det fjärde kvartalet 2015 och att BNP för hela 2015 var 4,1 procent högre än 2014. Enligt Olle Holmgren, ekonom på SEB, är siffrorna starkare än väntat.

”Det beror bland annat på att den offentliga konsumtionen har växt snabbare än vi har trott. Det kan kopplas till ökade utgifter för flyktingar, som kom snabbare än väntat”, säger han.

Enligt Anna Breman, chefekonom på Swedbank, är det mest positiva med BNP-utvecklingen att det rör sig om en bred uppgång.

”Det är inte bara konsumtionen som har gått upp, som vi har kunnat se sedan finanskrisen, utan även investeringar, export och offentlig konsumtion ökar”, säger Anna Breman, som också ser ett samband mellan den offentliga stimulansen och flyktingvågen.

”Den har bland annat bidragit till fler anställda inom vård och skola”, fortsätter hon och påpekar att BNP-siffrorna betyder ökad sysselsättning och ett ökat tryck på lönerna i avtalsrörelsen.

Den enskilt största orsaken till den goda BNP-utvecklingen är exporten. Totalt ökade varuexporten med 2,5 procent under 2015, vilket är den starkaste siffran på flera år, enligt Olle Holmgren.

BNP-siffrorna tyder på en fortsatt expansiv penningpolitik ifrån Riksbankens sida.

”Vi på SEB tror att Riksbanken kommer att fortsätta att fokusera på tillväxten. Det här stärker vår prognos om att räntehöjningar är att vänta nästa år”, säger Olle Holmberg.

”Det är mindre sannolikt att Riksbanken sänker räntan, men givet att kronan stärks ökar risken för valutainterventioner”, säger Anna Breman och påpekar att kronan stärktes efter BNP-beskedet.

Enligt Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom vid Stockholms Handelskammare, finns det flera hot mot Sveriges tillväxt.

"Vad som bekymrar mig är att de mest allvarliga ekonomiska utmaningarna vi har på hemmaplan är tätt sammankopplade, vilket skapar ett akut problem. Det handlar om bostadskrisen och den tudelade arbetsmarknaden", säger han.

"Internationellt är Brexit ett allvarligt hot eftersom exporten agerar draglok för den starka svenska BNP-utvecklingen. Storbritannien är Stockholms viktigaste exportmarknad och Brexit vore därmed förödande för jobben och tillväxten i hela landet", fortsätter han.

Tyck till