ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Trump påminner om Putin

  • Foto: John Bazemore

I dag är den så kallade Super Tuesday i det amerikanska primärvalet, då ett flertal delstater ska rösta. Från en värld där normen är demokratiska ledare som söker "det allmänna bättre" rör vi oss nu mot en värld där allt fler ledare hyllas för det egenintresse de företräder, skriver Mats Karlsson, direktör för UI.

Ett drama utspelar sig i USA. Super Tuesday sätter allt på spel för kandidaterna, men det amerikanska dramat är också vårt. Hela 46 veckor av fortsatt osäkerhet återstår innan en ny president installeras den 20 januari 2017.

Riskerna för internationell ekonomi och politik tilltar. G20:s finansministrar varnade i fredags för Brexit. Hur ska omvärlden förhålla sig till presidentvalet?

Vad presidentmakten kommer att användas till har kanske aldrig varit så osäkert. Makten är mindre därför att USA inte längre kan ha internationellt inflytande som förr och landet har splittrats. Riskerna är större därför att globaliseringen fortplantar ord och handling på ett mer oförutsägbart sätt.

Liksom i Europa är inre sammanhållning avgörande för yttre inflytande. Europa riskerar att spela bort sitt i euro- och migrationskris. Ska USA spela bort sitt?

För amerikaner handlar valet om skilda föreställningar om hur de vill leva hemmavid – Högsta domstolsutnämningar, ska illegala invandrare utvisas, ska Obamacare överleva, ska miljardärer beskattas mer?

För oss handlar det om USA:s roll i världsordningen.

Den ordning som skapades efter 1945 och 1989 har haft USA som dominerande ledare. USA satte det på spel med invasionen i Irak och utlöste en regional konflikt av oanade mått. Endast diplomati kan bygga hållbar stabilitet.

Samtidigt måste i dag all ekonomisk praxis och reglering förhandlas – klimatskatt, handelsavtal som TTIP, hälsoskydd som mot Zikaviruset, it och annat. USA behövs både i internationell diplomati och i ekonomi.

I det läget säger Donald Trump att USA ska bygga murar, urskillningslöst bomba och tvinga andra att betala USA.

Från en värld där normen är demokratiska ledare, som söker ”det allmänna bättre”, rör vi oss nu mot en värld där allt fler ledare hyllas för det egenintresse de företräder. Mot normen av lyssnande samförståndsreformister – Angela Merkel och François Hollande, Barack Obama – står nu politiker som söker samtidig makt över institutioner, näringsliv, medier och även rättsstaten.

Vladimir Putin är den främste av den typen, men Silvio Berlusconi låg på samma linje. Så gör även Recep Tayyip Erdoğan i Turkiet och Viktor Orbán i Ungern. Var, mellan genuint förhandlande och maktfullkomliga politiker, står de amerikanska kandidaterna?

Donald Trump sällar sig klart till den senare kategorin av maktpolitiker, men hans plattform saknar emellertid konkret innehåll. Därför vet vi inte vad han faktiskt skulle göra i internationell politik, annat än att öka oförutsägbarheten. Vad vi ser, kan även omvärlden se.

Andra länders politiker måste orientera sig mot vad som sker i USA. Vi kan förvänta oss en motsvarighet och motreaktion i andra regioner.

Därför står mycket på spel för fred och säkerhet, lag och ordning, handel och utbyte. Utan en transatlantisk allierad står Europa än svagare.

Texas-senatorn Ted Cruz, den mest högerextrema, har gjort attacken på illegala invandrare till huvudplattform. Marco Rubio, teaparty-senatorn från Florida, försöker nu desperat imitera Donald Trumps språk.

Den som läser opinionsundersökningar kan se att oavsett vem av de republikanska kandidaterna som vinner dagens val utgör de en internationell risk.

Men Amerika vore inte Amerika om det inte funnes en motkraft. Medstor sannolikhet kommer Hillary Clinton att vinna i de sydstater som står på spel, liksom hon gjorde i South Carolina. Hela 40 procent av de röstande på Super Tuesday kan tillhöra minoritetsgrupper, där hon leder. Hon kan snart få ett ointagligt försprång i antalet delegater. Även så visar fenomenet Bernie Sanders på något nytt: ungdomens attityd.

I en färsk opinionsundersökning om ”the Snapchat Generation”, de som är 18 till 26 år, visar Frank Luntz, mångårig konservativ opinionsundersökare, att hela 75 procent av gruppen tror att de kommer att få det bättre, tvärtemot vad många trott.

Deras måltavla är korruption, girighet och ojämlikhet, i den ordningen. En tredjedel definierar sig som världsmedborgare snarare än amerikaner. 31 procent respekterar Sanders mest, följt av Obama (18 procent), Clinton (11 procent), Trump (9 procent) och de andra lägre. Hela 87 procent har för avsikt att rösta (men bara en fjärdedel röstade faktiskt i de två Obama-valen).

Donald Trump utnyttjar, med sina egna ord, ”de outbildade”. Bernie Sanders talar om orättvisa och hopp till de unga. Hans ekonomiska politik är populistisk och ogenomförbar, men han har, i högre grad än till och med Barack Obama, engagerat dem.

Sällan, om någonsin, har kampen om den amerikanska själen stått så avklädd och rå, och i praktiken så oförberedd. Valkampanjen kommer att öka riskbilden inom internationell politik och ekonomi. Vi har all anledning att vara engagerade i detta amerikanska drama.

Mats Karlsson, direktör, Utrikespolitiska institutet

Tyck till