ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Chefsekonomen är inte orolig för Tyskland

  • Foto: Deutsche Asset & Wealth Management
Förra veckans tyska konjunkturindikatorer var betydligt kyligare än väntat. Men enligt Johannes Müller, chefsekonom på Deutsche Asset Management, så är marknadens oro överdriven.

Tyskland beskrivs ofta som Europas ekonomiska motor och landet har ångat på stabilt under de senaste åren. Förra veckan kom dock den månatliga Ifo-indexet, en av Tysklands viktigaste konjunkturindikatorer, och lade sordin på stämningen. Den mest anmärkningsvärda siffra var tillverkningsindustrin framtidsförväntningar som noterade sitt kraftigaste ras sedan november 2008.  

”Den globala ekonomin går igenom en lite tuff period just nu. Internationellt ser vi data från tillverkningssektorn som visar på svagheter på flera områden och Tyskland är inte immunt”, säger Johannes Müller, chefsekonom på Deutsche Asset Management.

Tror du att vi kommer se avmattning för Tysklands ekonomi?
”Vi tror att stämningen är värre än den faktiska situationen. Ärligt talat så är vi inte orolig för att vi får se någon betydande svaghet i varken Tyskland eller eurozonens ekonomi. Tittar du på Tysklands makroekonomiska politik så är den alldeles för expansiv”, säger Johannes Müller.

Enligt Deutsche Asset Managements beräkningar borde Tysklands korta räntor lämpligen ligga runt 3 procent istället för de negativa nivåer vi ser idag. Samtidigt är även Tysklands finanspolitik expansiv för att möta flyktingsituationen och växelkursen relativt låg. Som grädde på moset har även den europeiska centralbanken ECB flaggat för ytterligare penningpolitiska lättnader.

”På kort sikt stärker det ekonomin och kompenserar för den svagare efterfrågan som vi ser från till exempel tillväxtmarknaderna. På längre sikt kan vi inte utesluta att vi bygger upp en bubbla men vi ser inte det i dagsläget”, säger Johannes Müller.

Ett tydligt tecken på att det finns en oro inför framtiden är dock de tyska företagens investeringar. Enligt Johannes Müller har capex-investeringarna varit förvånansvärt låga vilket knappast beror på ofördelaktiga räntor eller brist på kapital utan snarare på politisk oro.

I början av sommaren är det dags för Storbritannien att folkomrösta om de ska vara kvar i EU eller inte. Storbritannien är en viktig marknad för tyska exportföretag som på kort sikt riskerar att främst drabbas av valutakursförändringar. På lite längre sikt kan en Brexit dock få större konsekvenser.

”Om Storbritannien lämnar EU kommer det antagligen påverka vilken typ av ekonomisk politik som förs i EU. Storbritannien är ett av de länders som verkat för en mer marknadsorienterad politik. Vid en Brexit hade EU:s politik antagligen skiftat något och den här osäkerheten är antagligen en av de faktorer som ligger bakom företagens motvilja att investera”, säger Johannes Müller.

Även hanteringen av flyktingsituation har gett upphov till en hel del politisk oro och Johannes Müller varnar för att upprättandet av gränskontroller riskerar att få allvarliga konsekvenser på sikt.

”Om vi avskaffar Schengenavtalet och får gränskontroller över hela Europa igen kommer det resultera i allvarlig ekonomisk skada och minskad tillväxtpotential i eurozonen. För 2016 är vi inte allt för oroad men vi får se vad som händer”, säger han.

Tyck till