ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Avtal nyckel för återresa vid avslag

Utan avtal om återtagande med stora ursprungsländer är det svårt att skicka tillbaka många som får nej till asyl. Sverige och EU saknar sådana med länder som Afghanistan och Somalia.

Regeringen har skärpt uppdraget till Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården för att få till stånd fler genomförda av- och utvisningar av personer när de har fått avslag på sina ansökningar om asyl. En del reser tillbaka självmant eller lämnar Sverige, andra måste skickas tillbaka med tvång.

Ett skäl till att många blir kvar är att hemlandet inte tar emot dem. Ett avtal om återtagande kan underlätta återresor, både frivilliga och de som genomförs med tvång.

 

"Den stora avgörande frågan är att vi måste få återvändandeavtal. Det är där de stora volymerna finns", säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson till TT.

Det handlar om Afghanistan, Somalia, Irak, säger han.

Sverige har egna avtal om återtagande med 17 länder och har via EU avtal med ytterligare ett femtontal. Det finns ett avtal med Irak, men det fungerar inte längre. Vare sig Sverige eller EU har avtal med länder som Marocko, Tunisien och Algeriet, länder som varit i fokus i samband med debatten om gatubarn i Europa.

Den svenska regeringen satsar nu hårt på att få till ett avtal med Afghanistan. Frågan var uppe när den afghanske presidenten var i Sverige före jul.

"Vi måste gå iland med det, behovet av ett sådant avtal är stort", säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

Chefen för gränspolisen, Patrik Engström, har gjort klart att "politiken och diplomatin" måste jobba hårt för att det ska vara möjligt att öka antalet verkställda utvisningar efter avslag.

Det finns avtal som anses fungera bra, bland annat det med Kosovo. I Migrationsverkets årsredovisning framgår det att verket förra året chartrade fem plan med destination Kosovo och Albanien med sammanlagt 411 personer som återvände frivilligt.

Vitsen med ett avtal är enligt justitiedepartement att man i avtal slår fast att ett land ska ta emot sina egna medborgare. Det är de redan skyldiga till enligt folkrätten, men avtalet gör det starkare. Avtalet säger också hur en begäran om återresa ska göras, vilka handlingar personerna ska ha, vilka formulär som ska fyllas i och vem som ska kontaktas i landet.

I år väntas kanske 30 000 personer få avslag på sin ansökan om asyl och många tusen har ett avslag sedan tidigare år men har blivit kvar. Men migrationsministern påpekar att människor faktiskt också åker tillbaka. Förra året var det 12 000, 3 000 av dem med tvång.

"Det blir tusen i månaden så den här bilden om att ingen åker hem stämmer inte. Men vi måste skala upp antalet förstås", säger Morgan Johansson.

Tyck till