ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Ännu starkare BNP-siffror än väntat

  • Foto: TT/Colorbox

BNP ökade med 1,3 procent under det fjärde kvartalet 2015. Det är det femte kvartalet i rad med en ökning på cirka 1 procent. Uppgången är bred, men exporten bidrog mest.

Under årets fjärde kvartal ökade Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) med 1,3 procent jämfört med det tredje kvartalet, enligt Statistiska Centralbyråns nationalräkenskaper. BNP för hela 2015 var 4,1 procent högre än 2014, vilket är bättre siffror än väntat.

Den främsta anledningen till uppgången är den starka exporten som ökade med 2,9 procent, vilket totalt bidrog med 1,3 procentenheter till den totala BNP-tillväxten, enligt SCB. Totalt ökade exporten av varor och tjänster med 2,5 respektive 3,5 procent under det fjärde kvartalet.

Samtidigt har de höga importsiffrorna bromsat BNP-utvecklingen med 0,8 procentenheter under det fjärde kvartalet 2015, enligt SCB. Totalt steg importen med 2 procent jämfört med det tidigare kvartalet. Importen av varor ökade med 1,4 procent och importen av tjänster ökade med 3,4 procent under det fjärde kvartalet 2015.

Hushållens konsumtionsutgifter, som har ökat med 2,6 procent, har bidragit med 1,2 procentenheter till BNP-utvecklingen under 2015. Den främsta anledningen till uppgången är utgifter för transporter, fordon, rekreation och kultur.

Även de offentliga konsumtionsutgifterna har bidragit till den starka BNP-utvecklingen. Totalt steg konsumtionsutgifterna med 2,5 procent under 2015. Statens konsumtionsutgifter steg med 2,6 procent och bidrog med 0,7 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Lagerinvesteringarna bidrog också till ett ökat tryck och höjde BNP-utvecklingen med 0,1 procentenheter under helåret 2015.

I det privata näringslivet ökade arbetsproduktiviteten med 2,9 procent under 2015. Antalet arbetade timmar i näringslivet och offentlig sektor ökade med 1,7 respektive 1,3 procent.

Tyck till