ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Sveriges export vinner terräng

Exportsverige tar marknadsandelar för första gången på nära två decennier.
Framryckningen sker på bred front med USA och Kina i spetsen och väntas fortsätta även i år.

Personbilar och läkemedel är två produktgrupper som ökat rejält.

Varje år efter finanskrisen har Sverige tappat andelar på den globala exportmarknaden. Men facit för 2015 pekar mot ett trendbrott, enligt Mauro Gozzo, chefsekonom på Business Sweden, tidigare Exportrådet.

”2015 blir det liten en vändning till ökande marknadsandelar. Vår exportökning under ett väldigt svagt år för världshandeln pekar på det.”

Senast Sveriges export steg snabbare än marknaden hos AB Sveriges kundländer var i slutet av 1990-talet, då med draghjälp av Ericsson och annan telekomindustri.

Exportåret 2015 gick överraskande bra för Sverige. Färsk statistik för varuexporten visar rejäla ökningar i USA och Kina, bland annat för läkemedel och personbilar. Det skedde under ett år då Kinas totalimport kraftig sjönk.

”Vi är ett av få länder som ökade exporten till Kina i fjol”, säger Mauro Gozzo.

Värdet av svensk personbilsexport till USA mer än fördubblades 2015 till 11 miljarder kronor. Även till Kina fördubblades bilexporten, om än på betydligt mer blygsamma nivåer. Samtidigt trefaldigade Volvo Cars sin vinst till 6,6 miljarder kronor. Biltillverkaren sålde rekordmånga bilar för andra året i följd och passerade magiska halvmiljongränsen under fjolåret.

Bakom lyftet står också en snabbt växande tjänsteexport, som blivit en allt starkare svensk gren. Turism i Sverige, datakonsulter och transporttjänster hör till sektorerna som fick tjänsteexporten att rusa under fjolårets tre första kvartal, med närmare 12 procent i fasta priser. Helårsfacit är inte klart.

En generellt svagare kronkurs mot omvärlden sedan 2013 ger Sverige extra skjuts. Hela Europa gynnas också av en allt starkare dollar.

Sverige slipper samtidigt inte undan tillväxtmarknadernas inbromsning. Sydamerikaexporten stod still 2015. I Mellanöstern och Afrika krympte aptiten på svenska varor och tjänster.

Även i år räknar Business Sweden med att Sveriges export kommer att gå starkt. Framför allt räknar exportcheferna själva med att efterfrågan i Europa ska öka takten. Sveriges tonvikt vid tunga maskiner och fordon är en gynnsam profil när investeringarna tinar upp.

”Vi bör ta marknadsandelar även 2016. Investeringskonjunkturen blir förmodligen den bästa på tio år i de avancerade ekonomierna”, säger Mauro Gozzo.

Exportnationen Sverige har tappat positioner på den kraftigt växande världsmarknaden ända sedan 1960-talet, i takt med att nya konkurrentländer gett sig in i matchen. Vid 1990-talets slut lyckades Sverige vända trenden under några år. Efter 2000 har Sverige åter hamnat på efterkälken, och tappen förvärrades efter finanskrisen.

Sveriges export växte med 93 procent under perioden 2000–2013, medan världens exporttillväxt uppgick till 166 procent, enligt regeringens beräkningar i dollar. I fjol och i år går Sverige mot 5 procents exporttillväxt. Det är en hyfsad takt när världshandeln i stort bedöms vara långt trögare.

”Det är väldigt glädjande att exporten går så starkt. Vi har själva haft en stark utveckling i bland annat USA och Europa”, säger Martin Lundstedt, koncernchef för AB Volvo, Sveriges största industriföretag.

Och nu storsatsar industrijätten på hemmaplan.

”Vi tror på Sverige som en industrination och bygger ut en rad av våra anläggningar, bland annat i Köping och Skövde. Det talar för att vi kan bidra till att exporten från Sverige ökar ytterligare framöver”, säger Martin Lundstedt.

Hans efterträdare på vd-posten på Scania, Henrik Henriksson, pekar ut flera faktorer till att svensk industri lyckats flytta fram positionerna utomlands.

”En av många förklaringar är sannolikt att Sverige är väl positionerat inom digitalisering och hållbarhetsfrågor. Det stärker utan tvekan vår konkurrenskraft”.

Och lastbilstillverkaren skördade själv stora framgångar i främst Europa i fjol, där marknadsandelen under 2015 blev rekordhög.

Är trendbrottet för svensk export en tillfällighet, eller vad tror du om utvecklingen framöver?
”Jag tror vi är ganska känsliga för hur mixen ser ut med vilka länder som har bäst tillväxt. Om både Europa och Nordamerika drar så gynnas många svenska företag, eftersom många har bra närvaro där”, säger Henrik Henriksson.

Lagertillverkaren SKF, som har försäljning i många av världens länder, ser ljust på att svensk export ska fortsätta vinna andelar.

”En bidragande faktor till det trendbrott vi såg förra året för svensk export är sannolikt trenden inom tillverkningsindustrin med ny teknik inom bland annat it och automatisering som gör det möjligt att vara konkurrenskraftig även i högkostnadsländer. Det öppnar fantastiska möjligheter för både Sverige och oss på SKF för fortsatta framgångar på världsmarknaden”, säger vd:n Alrik Danielson.

Tyck till