ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Ledrallyt leds av Fagerhult

Tillverkaren av belysningsarmaturer Fagerhult är på rätt plats i rätt tid både när det gäller teknik och konjunktur.
Vi ger grönt ljus till en aktie som bjuder på lite av varje.

Det stabila västgötska armaturföretaget Fagerhult och vd Johan Hjertonsson har sedan tillträdet 2009 missionerat samma budskap. Fler människor som bor i allt större städer behöver mer, bättre, smartare och mindre energislukande ljus. En i grunden lokal byggberoende affär internationaliseras sedan genom att förena självständiga hungriga dotterbolag och produktion nära kund med skalfördelar i FoU, inköp och tillverkning av mer standardisera produkter i lågkostnadsländer. Med djup ljuskunskap kan sedan lönsamma helhetslösningar säljas samtidigt som belysningsrevolutionen rullar vidare. Sju av tio omsättningskronor för Fagerhult kommer nu från armaturer med lysdioder (led). Var femte armatur är också bestyckad med ett intelligent styrsystem och växer med 25 procent per år.

Länge slog placerarna dövörat till. Men 2013 och framför allt 2014 började de lyssna när allt började gå Fagerhults väg: belysningsmarknaden återhämtade sig, bolaget tog marknadsandelar, två stora projekt i Storbritannien trillade in och försäljning och resultat steg brant. Det tog både aktie och värdering till helt nya nivåer.

Glöm en repris av 2014 det närmaste året. Men för placerare som är ute efter lite av varje finns det mycket att hoppas på.

Konjunktur och strukturell tillväxt. Belysningsmarknaden följer med eftersläpning i byggkonjunkturen. Med nio av tio försäljningskronor i Europa och hälften i Sverige och Storbritannien kan det trots Kina-oro ändå bli hyfsad tillväxt. Långsiktigt växer marknaden något snabbare än BNP. Med ledig kapacitet i tillverkningen lär det ge en viss hävstångseffekt på resultatet.

Positiv ledning. Efter ett konsoliderande 2015 är det enligt ledningen lite mer tillväxt som gäller för 2016. Det är inte illa, när många andra bolag är försiktiga.

Ny teknik. Led-revolutionen och intelligent styrteknik i armaturerna har redan satt sina spår men ännu har bara en bråkdel av alla ljuspunkter växlats till led. En konsekvens är att led-tekniken utvecklas hela tiden och förkortar produktlivscyklerna. Det dra mer FoU-kostnader för de som vill hänga med och ledningen räknar med att ligga på över 3 procent av omsättningen även framöver. Men mer nya, bättre och mer avancerade produkter ger också chansen att ta bättre betalt. Enligt vd:n Johan Hjertonsson har nya produkter ett par procentenheters högre bruttomarginal än gamla. En övergående effekt är att Fagerhult i övergången från lysrör till led tvingats köra parallella produktionssystem. Snart är 100 procent led och tillverkningen kan köras mer effektivt. Totalt räknar vi med 0,4 procentenheter högre bruttomarginal både 2016 och 2017.

Uppköpschans. Jättarna GE, Osram och Philips hade tidigare oligopol på ljuskällan. Men med led-lampor, som har lika lång livslängd som armaturer, sitter de med överflödiga lysrörsfabriker och pressas av aggressiva led-chiptillverkare som Samsung och LG. Alla vill nu integrera framåt mot mer förädlade produkter. Å ena sidan lär det bli trängre i armaturbranschen, å andra sidan gör det Fagerhult till ett lockande byte med sina väl upparbetade kundrelationer med europeiska byggare, konsulter och arkitekter.

Förvärv. Johan Hjertonsson vill öka takten. Det gör han rätt i. Synergierna från bredare produktutbud, nya marknader och inköp är goda och historiskt har Fagerhult med något undantag förvärvat framgångsrikt.

Nästa tekniksteg. Där det finns människor finns det belysning. Fagerhult kittlar därför också med sensorer som byggs in i armaturerna och kopplas ihop i sakernas internet.

Med så mycket som pekar i lovande riktning, ett stort förtroende för huvudägaren Gustaf Douglas framgångsrika investmentbolag Latour och en vd som äger stort skulle man kunna tro att aktiens värdering skulle kunna vara ett problem. Så är det inte.

Vi tror Fagerhults omsättning växer med cirka 5 procent 2016 och 2017 och att rörelsemarginalen hjälpt av framför allt högre bruttomarginaler tar ytterligare små steg uppåt och lyfter vinsten per aktie med 10–15 procent. Det gör att värderingen snarare är något i underkant av börsens andra framgångsrika medelstora och Europatunga förvärvare som Beijer Ref, Itab och Systemair. Vi köper.

Fagerhult
Nettovinst, miljoner kronor:
2015 2016* 2017*
290 340 370
Försäljning, miljoner kronor:

2015 2016* 2017*
3.909 4.100 4.250
Vinst per aktie, kronor:

2015 2016* 2017*
7,5 8,8 9,6
P/e-tal:

2015 2016* 2017*
21 16 15
Tyck till