ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Wolfgang Schäuble varnar för zombieekonomi

  • Wolfgang Schäuble Foto: Michael Sohn/TT

Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble är emot varje form av stimulanspaket från G20-länderna, eftersom detta skulle kunna skapa framtida kriser. Tal om stimulanspaket avleder bara från de verkliga prioriteringarna.

Det sa han vid G20-mötet i Shanghai under natten mot fredagen, enligt Bloomberg News.

Han sade att skuldfinansierad tillväxt leder till att "zombifiera" ekonomin och att finans- och penningpolitiken har nått sina gränser - den billiga oljan ger redan "enorm" stimulans för efterfrågan.

OECD varnar samtidigt att utsikterna för global tillväxt ser fortsatt dystra ut på kort sikt. Tillväxtekonomierna tappar fart, världshandeln bromsar in och återhämtningen i utvecklade ekonomier går trögt till följd av fortsatt svaga investeringar.

Det OECD i rapporten "Med sikte på tillväxt" (Going for Growth) som publiceras i samband med G20-mötet.

"Dessa kortsiktiga problem har uppstått mot bakgrund av en generell avmattning av produktivitetsvinsterna. Denna negativa utveckling har pågått sedan i början av 2000-talet, åtminstone i de utvecklade ekonomierna, och det finns få tecken på återhämtning", skriver OECD.

OECD fastslår att regeringar runt om i världen måste ta itu med de djupa strukturella brister som framkom under krisen vid utarbetandet av reformstrategier.

En prioriterad fråga för reformarbetet är att undanröja hinder som minskar företagande och företagens förmåga att utnyttja kunskaps- och teknikspridning.

För många länder är också en minskad arbetslöshet en stor utmaning, något som särskilt gäller syd- och centraleuropeiska länder där långtidsarbetslösheten ännu är särskilt hög. Andra länder har haft stora problem med utträden från arbetsmarknaden, exempelvis USA, få kvinnor på arbetsmarknaden eller stor informell sysselsättning (de flesta tillväxtländer).

"Att ta itu med dessa arbetsmarknadsutmaningar är en prioriterad fråga för att tillväxten ska komma fler till del", skriver OECD.

Samtidigt finns det, enligt OECD, goda skäl att prioritera reformer som utöver att stimulera sysselsättning och produktivitet kan stödja ekonomisk aktivitet på kort sikt.

Utöver ökade investeringar i offentlig infrastruktur handlar det om att minska hindren för inträde till tjänstesektorer med uppdämd efterfrågan, reformera förmånssystem inom hälsa och pension och reformera bostadspolitik och arbetsförmedling för att underlätta geografisk rörlighet.

För att öka strukturreformernas kortsiktiga resultat anser OECD vidare att man måste ta itu med kvarvarande brister i den finansiella sektorn för att förbättra kreditflödet till hushåll och företag med begränsad tillgång till finansmarknaderna.

Tyck till