ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: Dollarn får konjunkturstöd

Euron pressades nedåt mot dollarn på fredagen tyngd av signaler om att inflationen i euroområdet sjönk betydligt mer än väntat i februari. På eftermiddagen fick också dollarn extra stöd av något starkare konjunkturdata än väntat.

Preliminära inflationsdata för februari från de största länderna i euroområdet ökar trycket på ECB inför mars-mötet; HIKP-inflationen i Frankrike sjönk från +0,3 procent i januari till -0,1 i februari (väntat +0,1), i Spanien sjönk HIKP-inflationen samtidigt från -0,4 till -0,9 procent (väntat -0,6) och i Tyskland sjönk HIKP-inflationen till -0,2 procent, från 0,4 procent (väntat 0,0).

Preliminärdata för hela euroområdet väntas på måndag, prognoser som samlats in före fredagens data från flera länder pekade mot att inflationstakten skulle sjunka till 0,1 procent i februari, från 0,3 procent i januari, men dessa får nu ses som föråldrade.

EU-kommissionens konjunkturbarometerindikator sjönk till 103,8 i februari, från 105,1 i januari, vilket var lägre än väntade 104,3. Sentimentet försvagades i samtliga ingående sektorer utom bygg, och bland enskilda länder noterades de största nedgångarna i Nederländerna och Italien.

Europeiska statspappersräntor sjönk något på fredagen, främst i kortare löptider. En positiv börsutveckling bromsade ytterligare inflationsdriven räntepress.

Uttalanden från det pågående G20-mötet i Shanghai har hittills varit något spretiga; Kinas centralbankschef, Zhou Xiaochuan, sade att landet ännu har utrymme för penningpolitisk stimulans, men han talade också om den kinesiska ekonomin i termer av "imponerande och positiv".

Tysklands finansminister, Wolfgang Schäuble, sade å sin sida att han är emot varje form av stimulanspaket från G20 eftersom det skulle kunna leda till framtida kriser.

Bank of Englands chef, Mark Carney, talade för sin del om betydande nedåtrisker som plågar de globala utsikterna. IMF-chefen Christine Lagarde upprepade IMF:s efterlysning av breda och djärva strukturreformer.

Svenska statsobligationsräntor handlades oförändrat till svagt lägre på fredagen, tioårsräntan oförändrad på 0,47 procent, medan räntegapet mot den tyska motsvarigheten också var oförändrat på 32 punkter.

Euron försvagades 5 öre mot kronan, till 9:35, efter en fredag med fluktuerande handel. Dollarn stärktes marginellt, till 8:53, medan TCW-index sjönk till 129,20 (129,70).

Data från SCB/HUI visade att den svenska detaljhandeln ökade 4,0 procent i januari, jämfört med januari 2015, vilket var mer än de 3,8 procent som väntades enligt SME Direkts prognosenkät. Samtidigt reviderades decemberutfallet upp till +4,0 procent, från tidigare redovisade +3,4 procent. Det innebar i sin tur att månadsutvecklingen i januari var svagare än väntat, +0,7 procent mot väntade +1,2 procent.

HUI noterar att handeln fick hjälp av att vintern gjorde säsongsdebut i stora delar av landet i januari.

I USA visade andra beräkningen av BNP för fjärde kvartalet att tillväxten justerades upp till +1,0 procent från +0,7 procent i den första beräkningen, analytiker hade väntat +0,4 procent nu. Det var framför allt bättre bidrag från lager och utrikeshandel som låg bakom uppjusteringen, inhemsk efterfrågan var däremot något svagare.

Samtidigt justerades kärn-PCE-utfallet upp till 1,3 procent, från 1,2 procent tidigare.

Privat inkomst- och konsumtionsdata för januari kom vidare in högre än prognos, +0,5 procent i båda fallen, och kärn-PCE-inflationen steg till 1,7 procent (väntat 1,5 procent) vilket var den högsta nivån sedan november 2012.

Definitiva Michiganindex för februari visade samtidigt ett något bättre hushållssentiment än väntat, och att de långa inflationsförväntningarna steg något från mycket låga nivåer i det preliminära februariutfallet.

Amerikanska statspappersräntor steg på fredagen, vid svensk stängning noterades tioårsräntan till 1,76 procent, 5 punkter högre än vid samma tid på torsdagen. Tvåårsräntan hade samtidigt stigit 7 punkter, till 0,79 procent.

Tyck till