ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

TCO: Ta intryck av rut-avdraget

  • TCO:s samhällspolitiske chef Samuel Engblom. Foto: Jesper Frisk
Debatten om lägre löner för att underlätta nyanländas etablering får inte stanna vid signalpolitik enligt fackförbundet TCO. Reformerna bör utgår från det arbetsgivarna faktiskt efterfrågar och att röja upp i redan existerande system.

Debatten om lägre ingångslöner för att underlätta nyanländas etablering har fastnat i ideologiska spärrar, enligt fackförbundet TCO:s samhällspolitiske chef Samuel Engblom. När riksdagspartierna håller för hårt på sina egna käpphästar blir det mindre utrymme för konkreta förslag.

”Den migrationspolitiska signalpolitiken får inte gå ut över möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden, då blir den kontraproduktiv”, säger han.

Istället borde politikerna ta intryck av rut-avdraget, som enligt migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och de borgerliga oppositionspartierna ska utvidgas för att skapa fler jobb för nyanlända.

”Det utgick ifrån arbetsuppgifter. Det finns uppgifter som antingen inte utförs i dag eller utförs av fel person”, säger Samuel Engblom.

Ett förslag är därför att göra en liknande inventering av vilka enklare uppgifter som skulle kunna generera jobb på vanliga arbetsplatser om lönerna var subventionerade, vilket till exempel skulle kunna utgöra en ny kundbas för redan existerande rut-företag. Ett annat alternativ är att subventionera olika typer av assisterande personal, till exempel inom administration.

Även utvecklingen av snabbspåret, där nyanlända med en högre utbildning inom ett bristyrke på den svenska arbetsmarknaden fått hjälp att komma ut på arbetsmarknaden snabbare, hålls fram som ett positivt exempel på hur myndigheterna kan bli bättre på att samarbeta med varandra.

”Det bygger på att många ska göra lite annorlunda för att få till stånd en stor förändring. Det gör mig optimistisk men då måste vi få en debatt som handlar om konkreta lösningar, inte sådana hör snabba utspel”, säger Samuel Engblom.

Förutom att utöka snabbspåret till fler utbildningar och ge asylsökande möjlighet att få undervisning i svenska och skrivas in hos Arbetsförmedlingen innan ett asylbeslut har fattats vill TCO också röja upp bland de lönesubventioner som redan i dag ger arbetsgivare mellan drygt 60 och 80 procents rabatt på nyanlända anställda.

I veckan meddelade Arbetsförmedlingens generaldirektör Michael Sjöberg att myndigheten kommer lägga fram ett förslag där lönestöden slås ihop till ett gemensamt system där subventionsgraden varierar beroende på hur länge personen varit arbetslös. Enligt Samuel Engblom är förslaget ett steg i rätt riktning.

”Det finns för många och de konkurrerar med varandra vilket kan göra att den insats en person får kanske inte är optimal, det kanske är den som är mest lättadministrerad eller ger arbetsgivaren störst subvention”, säger han.

Detaljerna i Arbetsförmedlingens förslag väntas först i mars men Michael Sjöberg och Samuel Engblom tycks överens om att ett av de stora problemen med dagens lönesubventioner är att de förknippas med kostsam administration. Det kan gälla sådana saker som att företagen själva måste skicka in uppgifter som skulle kunna hämtas från andra myndigheter.

”Det är saker som att man ska visa att företaget finns och att de betalar skatt. Sådana uppgifter finns hos Skatteverket, myndigheterna kan kolla med varandra”, säger Samuel Engblom.

Tyck till