ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Räntor och valutor: Dollarn starkare

Stockholmsbörsen öppnade upp med stöd av en återhämtning för oljepriset efter onsdagens stängning. De fyra storbankerna gav indexstöd. I London bidrog Lloyds till sektorns utveckling med ett överraskande utdelningsbesked.

Inflationstakten (HIKP) i euroområdet steg till 0,3 procent i januari jämfört med 0,2 procent i december, lägre än preliminära 0,4 procent. Livsmedel och energi reviderades ned. Kärninflationen steg till 1,0 procent från 0,9 procent, i linje med snabbestimatet.

Penningmängdstillväxten i euroområdet tilltog till 5,0 procent i januari från 4,7 procent föregående månad, men ökningstakten för utlåning till hushåll och företag är fortsatt trög, den senare sjönk till låga +0,1 procent i årstakt.

På valutamarknaden har dollarn stärkts något till 1:101 mot euron, och även något till 112:20 mot yenen. Pundet är fortsatt nedtryckt på 1:393 mot dollarn, 3,4 procent svagare än i slutet av förra veckan, då Brexit-oron tilltog.

Marknaderna håller ögonen på G20-mötet i Shanghai som inleds på fredagen. IMF skriver i en rapport inför mötet att den globala återhämtningen har försvagats ytterligare i den finansiella turbulensen.

"Stark policyrespons på såväl nationell som multilateral nivå behövs för att begränsa risker och för att lyfta den globala ekonomin till en mer välmående bana", skriver IMF som vill se en fortsatt ackommoderande penningpolitik och mer stödjande finanspolitik. OECD var i sin senaste interimsprognos inne på samma linje.

Svenska räntor har sjunkit 1 punkt överlag medan kronan går sidledes, och bibehåller därmed en förstärkning om några öre under onsdag eftermiddag.

KI:s barometerindikator, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, sjönk till 108,4 i februari från 112,1 föregående månad, väntat var en nedgång till 109,5.

Alla sektorer i företagsbarometern bidrog till nedgången med undantag för bygg- och anläggningsverksamhet, där företagen rapporterar om ett oförändrat läge.

Tillverkningsindustrin konfidensindikator sjönk till 115,7 från rekordhöga 121,5 föregående månad, väntat var 114,2. Industriföretagen rapporterar om lagom stora färdigvarulager, till skillnad från i januari då man angav att lagren var för små. Synen på orderstockarnas storlek är något mindre positiv. Produktionsplanerna har däremot justerats upp till att vara betydligt mer optimistiska än normalt.

Företagens anställningsplaner (säsongrensat i hela näringslivet) sjönk till 12 i februari från 13 i januari. Det är fortsatt klart över det historiska snittet på -4.

"Givet den senaste tidens marknadsturbulens och ökade osäkerhet om de globala tillväxtutsikterna så är dessa siffror uppmuntrande och visar återigen på den relativa styrkan i den svenska ekonomin", skriver Handelsbanken i en kommentar.

Hushållens konfidensindikator ökade marginellt, men ligger fortfarande under det historiska genomsnittet.

Deras inflationsförväntningar sjönk till 1,8 procent på ett års sikt, från 1,9 procent föregående månad.

Förväntningarna om försäljningspriserna i detaljhandeln (säsongsrensat) sjönk också till 19 från 22 föregående månad.

SEB tycker att konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin fortsatt ligger märkligt högt givet PMI och även beaktat orderingång och produktion i KI-barometern.

Nettoorderingången sjönk relativt mycket vilket återspeglar en oro för styrkan i den internationella konjunkturen.

Förtroendet dämpades också en del för tjänster och detaljhandeln, och även om det fortsatt indikerar stabil tillväxt så kanske den starka trenden i BNP-tillväxten andra halvåret 2015 har tappat lite momentum i början av 2016.

"Dagens KI-barometer signalerar inget omedelbart behov av att ändra vår tillväxtprognos för 2016 men visar om något på att företagen kanske blivit mer osäkra om utsikterna i år", skriver SEB i en kommentar.

Utlåningen till hushållen ökade 7,5 procent i årstakt, oförändrat från föregående månad. Även utlåningen för bostadsändamål var oförändrad på 8,4 procent. Utlåningen till företagen steg till 4,7 procent (4,0). Räntorna till hushåll och företag steg något från föregående månad, medan penningmängdstillväxten tilltog.

PPI sjönk 1,0 procent under månaden och 3,1 procent i årstakt. Lägre priser på råolja gav det största bidraget till nedgången på importmarknaden, medan högre priser på el motverkade nedgångarna på samtliga marknader.

Prisindex för inhemsk tillgång, konsumtionsvaror, steg 0,6 procent i årstakt, ned från 2,0 procent föregående månad.

Handelsbalansen visade ett överskott på 1,6 miljarder kronor i januari, där såväl export som import sjönk i årstakt.

Nordea tyckte att det viktigaste att ta med sig från dagens dataskörd var att imporpriserna för konsumtionsvaror sjönk betydligt.

"Även om detta var att vänta givet kronans utveckling så indikerar det att Riksbanken kommer att få svårt att nå 2-procentsmålet framöver", skriver Nordea.

USA-räntorna steg i den sena handeln på onsdagen men har vänt ned igen under Europahandeln, med den tioåriga statsobligationen på 1,72 procent. Det är ändå 7 punkter högre jämfört med onsdagens botten.

I eftermiddag kommer order varaktiga varor samt nyanmälda arbetslösa från USA.

Tyck till