ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Mer kontroller när fler nekas asyl

Statsminister Stefan Löfven öppnar för fler kontroller på arbetsplatser för att motverka svartjobb och att hitta papperslösa och asylsökande som fått avslag.
"Det kan absolut bli aktuellt med fler sådana kontroller."

"Vi vet ju att människor som avviker ibland dyker upp på arbetsplatser och utnyttjas av mindre nogräknade. Det är oacceptabelt, vi står upp för den svenska modellen och ska inte ha något A-, B- och C-lag på arbetsmarknaden", säger Löfven.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) säger att det kommer att bli ännu viktigare att ha "ordning och reda" på arbetsmarknaden när antalet personer som får nej på sin asylansökan ökar, som en följd av förra årets flyktingström.

"Jag tror att man ska öka trycket när det gäller arbetsgivare och arbetsplatser snarare än allmänna kontroller", säger Johansson till TT vid ett besök på Migrationsverkets förvar i Märsta.

Han och statsministern informerade sig bland annat om ett projekt som verket, polisen och kriminalvården driver för att öka antalet av- och utvisningar av personer som fått nej till asyl. Regeringen har gjort klart att antalet måste öka, bland annat i ett nytt uppdrag till myndigheterna.

För några år sedan var det så kallade Reva-projektet mycket omstritt, ett projekt som också det syftade till att öka antalet utvisningar efter asylavslag och av papperslösa. Kritiker hävdade att polisen bland annat valde ut personer för kontroll enbart på grundval av om de såg utländska ut och kallade det jakt på papperslösa.

Regeringen driver politik på flera fronter för att få fler asylsökande som fått avslag att återvända självmant eller med tvång. Under våren tar riksdagen beslut som gör att ensamstående och vuxna utan barn som får avslag förlorar sin dagersättning och rätten att bo på Migrationsverkets anläggningar.

En bieffekt kan bli att fler väljer att gå under jorden tidigare, för att undvika utvisning. Men det ändrar inte statsministerns tro på att beslutet är rätt.

"Det är ett viktigt beslut för legitimiteten i flyktingpolitiken och en signal till människor att det inte går att bara komma hit på vinst och förlust, bli kvar och få behålla förmåner", säger Löfven.

En utredning ser just nu över reglerna för arbetskraftsinvandring. Den ska också se över tillsyn och sanktioner mot arbetsgivare som ordnar svartjobb. Det ses också som en väg att komma åt personer som håller sig gömda, utan att hamna i en ny Reva-diskussion, enligt uppgift till TT.

Tyck till