ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

FI föreslår nytt ramverk

  • Generaldirektör Erik Thedéen Foto: Vilhelm Stokstad

Färsk statistik över hushållens skulder oroar Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, som vill se en snabb process för att få utökade befogenheter.
"Riskerna har ökat", säger han till Di.

På torsdagen lade Erik Thedéen fram sina argument inför finansutskottet för att få till en ramlagstiftning för makrotillsynen. Det handlar om att FI ska ha möjlighet att införa andra typer av åtgärder än amorteringskravet vid behov, som ett skuldkvotstak – en begränsning av hur mycket hushållen får låna i relation till disponibel inkomst.

”Det måste gå fort, för riskerna har ökat och fortsätter att öka”, säger Erik Thedéen.

Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 8,4 procent i januari, oförändrad jämfört med december visar färsk statistik från SCB.

”Det bekräftar våra farhågor. Även om vi ser en viss stabilisering på husmarknaden så fortsätter lånetillväxten.”

Erik Thedéen pekar på en ”extrem mix” med rekordlåga kostnader för räntebetalningar hos hushållen, samtidigt som skulderna är rekordhöga.
De svenska hushållens skuldsättning är en internationell snackis, konstaterar Erik Thedéen.

”Sverige har betydande risker – det har sagts av IMF och av EU. Om det här skulle krascha och folk går till arbetslöshet så bär de som inte vill göra någonting ett betydande ansvar. Några åtgärder måste till för att dämpa detta.”

Skulle du vilja införa ett skuldkvotstak i dag om FI hade befogenheten?

”Fortsätter skuldutvecklingen så här i några månader till så skulle vi vilja införa det. Men då handlar allt om kalibreringen”, säger Erik Thedéen och menar nivån på taket och hur stor andel som ska undantas och få låna på en högre nivå.

Erik Thedéen vill se en bred verktygslåda som ger möjlighet att agera även mot exempelvis kraftig kredittillväxt inom kommersiella fastigheter.
FI ska ha rätt att föreslå åtgärder, men regeringen ska godkänna förslagen tycker myndigheten eftersom åtgärderna kan ha stor effekt på enskilda hushåll och företag.

”Det finns ett stort värde i att makrotillsynsverktygen finns samlade i en institution, i Sveriges fall hos FI”, säger Erik Thedéen.

Är det en markering mot Riksbanken?

”Nej, det råder stor samsyn mellan oss och Riksbanken att makrotillsynsansvaret ligger på FI.”

Regeringen ser över Finansinspektionens befogenheter och bereder fortfarande frågan.

Tyck till