ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Räntor och valutor: Pundet fortsatt svagt

Var sig svenska räntor eller kronan reagerade nämnvärt på att Riksgälden i sin nya prognos spått ett förbättrat budgetsaldo, utan räntorna sjunker i linje med övriga Europaräntor. Pundet handlas kring sjuårslägsta nivåer mot dollarn.

Vid 10.30-tiden är den svenska tioårsräntan 5 punkter ned till 0,54 procent, medan den tyska motsvarigheten är ned 6 punkter till 0,15 procent.

Riksgäldens prognos pekar nu på ett överskott på 2 miljarder kronor för i år och ett underskott på 31 miljarder kronor nästa år. I oktoberprognosen såg Riksgälden ett underskott på 33 respektive 47 miljarder kronor.

Skatteinkomsterna revideras upp med 29 miljarder kronor i år, främst på grund av stora engångsinbetalningar av preliminär bolagsskatt.

De ökade skatteinkomsterna bidrar till att statsbudgeten visar balans i år och ett mindre underskott 2017 än tidigare beräknat. Det förbättrade budgetsaldot innebär att statens upplåning i valutaobligationer och statsskuldväxlar minskar, men upplåningen i statsobligationer är oförändrad.

"De ökade skatteinkomsterna är delvis drivna av fortsatt stark tillväxt i svensk ekonomi, men de ovanligt stora inbetalningarna de senaste månaderna är till övervägande del av tillfällig karaktär. Den samlade effekten på sikt är därför något osäker", säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.

Swedbanks senioranalytiker Knut Hallberg noterar i en kommentar att gäldens policy att prioritera utgivandet av statsobligationer framför annan upplåning för att upprätthålla likviditeten på obligationsmarknaden nämns i rapporten, och antagligen är huvudskälet till att volymerna för statsobligationerna lämnas oförändrade. Fluktuationer i upplåningsbehovet hanteras därför i första hand genom att justera upplåningen i utländsk valuta, och i mindre utsträckning växelemissioner.

"Intressant är att Riksgälden nämner att Riksbankens köp ändrar storleken på hur mycket statsobligationer som handlas aktivt på marknaden. Därför kan en försämrad likviditet på obligationsmarknaden som ett resultat av Riksbankens QE inte uteslutas", skriver Knut Hallberg.

Nordea konstaterar att Riksgälden reviderade prognosen för budgetsaldot mer än de räknat med, men tror att rapporten är lite för optimistisk.

Norska statistiska centralbyrån, SSB, meddelade att de norska bolagen har sänkt prognosen för olje- och gasinvesteringarna 2016, och ser nu en minskning med 13,3 procent jämfört med föregående år.

USA-räntorna har fortsatt den nedgång som inleddes på tisdagskvällen, där ett sjunkande oljepris bidrog, och tioårsräntan är ned 9 punkter till 1,69 procent, från svensk stängning.

I eftermiddag publiceras Markits tjänste-PMI för februari och försäljningen av nya bostäder i januari. I går visade det sig att försäljningen av befintliga bostäder oväntat ökade i januari.

På valutamarknaden har euron tappat ytterligare något mot dollarn, till 1:098, från 1:102 vid svensk stängning i går, medan dollarn har försvagats en aning mot yenen.

Kronan är 2 öre svagare mot dollarn och ett halvt öre starkare mot euron.

Pundet handlas strax under 1:40 mot dollarn, den lägsta nivån på nästan sju år. HSBC tror att pundet kan försvagas med 15-20 procent mot dollarn, ned mot nivåerna på 1980-talet, och paritet med euron, om britterna röstar för att lämna EU-samarbetet.

HSBC:s Simon Wells och hans team skriver i en analys att konsekvenserna kan bli "potentiellt enorma", och inte bara ekonomin skulle drabbas hårt utan även arbetsmarknaden skulle få lida.

Deras beräkningar visar att BNP-tillväxten kan dämpas med 1,5 procentenheter (ungefär en halvering av HSBC:s nuvarande prognos för 2017), inflationen och arbetskraftskostnaderna skulle stiga brant och Bank of England kan hålla kvar styrräntan på rekordlåga nivåer längre - vilket skadar dem som sparar.

USD/SEK 8:5108 (8:4934) Statsobl 2y -0,60 (-0,59)
EUR/SEK 9:3506 (9:3559) Statsobl 10y 0,49 (0,54)
EUR/USD 1:0986 (1:1015) Räntegap/ty 34 (33)
US obl 10y 1,69 (1,78) Tysk obl 10y 0,15 (0,21)
Tyck till