ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Få nyheter i utrikesdeklaration

Regeringen ska utse en särskild ambassadör för nedrustning och en ambassadör för mänskliga rättigheter.
Det kommer utrikesminister Margot Wallström (S) att meddela i sin utrikesdeklaration i riksdagen i dag.

Sverige har tidigare haft en ambassadör för mänskliga rättigheter, men posten tillsattes inte i slutet av förra mandatperioden av den dåvarande regeringen.

I utrikesdeklarationen betonas också vikten av internationell nedrustning. Regeringen oroas över att världens befintliga kärnvapenarsenaler behålls och över Nordkoreas kärnsprängningar tidigare i år. Regeringen ska nu tillsätta en särskild ambassadör för internationell nedrustning.

I övrigt innehåller den utrikespolitiska deklarationen inte mycket nytt. De säkerhetspolitiska formuleringarna om att Sverige inte kommer att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-land eller nordiskt land är kvar.

Regeringen oroas för våldsutvecklingen och mänskliga rättigheter i Turkiet och pekar på att civila, inte minst kurder, drabbas hårt av våld och utegångsförbud.

När det gäller Syrien står det i deklarationen att Assadregimens liksom Rysslands bombningar av oppositionen är oacceptabla och att de måste upphöra.

Rysslands "olagliga" annektering av Krim och militära närvaro i östra Ukraina beskrivs som flagranta brott mot folkrätten och pekas ut som den största utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen sedan kalla krigets slut.

Utrikesdeklarationen slår fast att EU är Sveriges viktigaste säkerhetspolitiska arena, men liksom i förra årets deklaration tas Sveriges kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd upp. "Vi tillför kunskap inte minst om närområdet", står det. Regeringen vill i säkerhetsrådet slå vakt om folkrätten och anser att rådets sammansättning behöver reformeras så att världen återspeglas bättre än i dag.

Moderaternas utrikespolitiske talesperson Karin Enström räknar med att en hel del kommer att handla om Sveriges kampanj för en plats FN:s säkerhetsråd i debatten efter att utrikesdeklarationen lästs upp. Själv kommer Enström att trycka på EU-politiken.

Sverige måste vara mer aktivt i EU-politiken, säger hon och pekar på att det är viktigt eftersom omvärlden är allt mer osäker.

När det gäller EU betonar regeringen i deklarationen att splittring måste motverkas och att det är centralt att Storbritannien stannar i unionen. Det konstateras också att EU behöver en ny migrationsordning baserad på solidariskt ansvar och internationella åtaganden, där asylrätten värnas. Kritik riktas mot att vissa länder investerar i taggtråd medan andra köper filtar.

Moderaterna hoppas att regeringen ska öppna upp för ett Natomedlemskap i framtiden. Men Nato nämns bara i en mening i deklarationen när regeringen konstaterar att Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik bygger på sammanhållning i EU och på ökat samarbete på bred front. Där står också att vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa.

Utrikesminister Margot Wallström har det gångna året flera gånger hamnat i hetluften. Israel har varit kritisk mot hennes uttalanden och mot att Sverige hösten 2014 erkände Palestina som stat. I deklarationen står att erkännandet av Palestina syftar till att återskapa momentum för tvåstatslösningen och att förnyade internationella ansträngningar krävs.

Sverige har utsatts för press från Marocko, där oro funnits för ett svenskt erkännande av Västsahara. Nyligen meddelade dock regeringen att något sådant erkännande inte är aktuellt, trots att både Socialdemokraternas och Miljöpartiets partikongresser har beslutat att så bör ske. I utrikesdeklarationen nämns att regeringen ger ökat stöd till FN-processen i Västsahara och att målet är att finna en rättvis, ömsesidigt accepterad lösning på konflikten som tillgodoser västsahariernas rätt till självbestämmande.

Nytt i deklarationen jämfört med förra året är att det står uttryckligen att stöd till svenskar som befinner sig i nöd- och krissituationer utomlands alltid är prioriterad verksamhet i utrikesförvaltningen.

Tyck till