ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Swedbank: Våra regler hade brister

Swedbank har beställt två granskningar med anledning av toppchefernas fastighetsaffärer, varav en från advokatbyrån Cederquist.
Vid ett ägarmöte i går medgav Swedbank att granskningarna pekar på brister i hur fastighetsaffärerna hanterades, erfar Di.

I slutet av december förra året gjorde Swedbank en omsvängning vad gäller de fastighetsaffärer som Di avslöjade ett par månader tidigare.

Det gäller främst finansdirektören Göran Bronner som tillsammans med bankens dåvarande storbolagschef drev en omfattande verksamhet i fastighetsbranschen.

Från att initialt ha sett fastighetsaffärerna som helt oproblematiska gick dåvarande vd:n Michael Wolf i december ut i Di och sa att ”affärerna inte borde ha gjorts”. Han uppgav samtidigt att banken hade ”stramat upp” sitt interna regelverk för att säkerställa att något liknande inte sker igen.

Den här omsvängningen ska ses mot bakgrund av de två granskningar som Swedbank styrelse beställde under fjärde kvartalet. Det handlar dels om en intern granskning och dels om en extern dito som gjordes av advokatbyrån Cederqvist.

Cederquists granskning ställde frågan om affärerna bröt mot några externa regler medan den interna granskningen fokuserade på bankens interna regler.

När det gäller Cederquists slutsatser har Swedbank varit tydlig om än fåordig: toppchefernas fastighetsaffärer bröt inte mot några externa regelverk.

Men när det gäller den interna granskningen har slutsatserna varit oklara. Swedbank säger å ena sidan att den på visade på ”brister i tillämpningen av det interna regelverket” i samband med fastighetsaffärerna, men påstår samtidigt att ”granskningarna som gjorts visar att gällande regelverk har följts”.

Mer än så vill banken inte säga ”av hänsyn till de enskilda individerna, samt banksekretess”.

Men i samband med ett ägarmöte i går framkom ny information, uppger källor för Di.

Swedbank ska då ha presenterat två slutsatser av den interna granskningen, där den ena är att banken saknade specifika regler för att hantera en situation där två medlemmar i koncernledningen har affärer ihop – vilket var fallet vid fastighetsaffärerna.

Detta ska nu ha åtgärdats.

Den andra slutsatsen är att banken i samband med fastighetsaffärerna bröt mot de interna regler som säger att sidoverksamheter ska godkännas av både chefen och chefens chef.

De två toppcheferna ska alltså ha rapporterat sina fastighetsaffärer till vd Michael Wolf som i sin tur inte alltid rapporterade vidare till ordförande Anders Sundström, hävdade Swedbank på gårdagens ägarmöte enligt Di:s källor.

Så sent som förra året reagerade Finansinspektionen, FI, på att Michael Wolf i ett annat fall inte hade rapporterat vidare en ansökan om tillstånd för bisyssla till styrelsens ordförande. I det fallet kom ansökan från finanschefen Göran Bronner.

Då klarade sig Swedbank undan allvarligare kritik eftersom FI såg det som en isolerad händelse.

Vid gårdagens ägarmöte ska Swedbanks ordförande Anders Sundström även ha bekräftat att varje styrelseledamot ska väljas individuellt på bankens stämma i april.

Tyck till