ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: Pundet stabiliseras

Europaräntorna handlas upp på tisdagen, medan yenen stärks och euron tappar något.

Tyska räntor är 1 punkt upp överlag medan EMU-periferin stiger några punkter mer.

Tyska IFO-index över klimatet inom näringslivet sjönk till 105,7 i februari från 107,3 föregående månad, väntat var 106,8. Nulägesindex steg till 112,9 från 112,5 medan det framåtblickande indexet sjönk till 98,8 från 102,3.

IFO konstaterade att det finns få ljuspunkter i industrin just nu och att den totala ekonomin står inför en inbromsning. ECB:s lättnader tycks inte ge så mycket hjälp till en mer uthållig tillväxt.

Tysk BNP ökade med 0,3 procent fjärde kvartalet jämfört med tredje, i linje med det första estimatet. Den privata efterfrågan steg mer än väntat medan offentlig konsumtion och handelsnettot var svagare än antagits.

PMI på måndagen indikerade en inbromsning första kvartalet med en tudelad ekonomi, där tjänstesektorn går relativt bra medan industrin har det svårare.

Asienbörserna sjönk överlag medan Europabörserna visar en lite blandad utveckling, men övervägande på minus.

Tisdagens sentiment inleddes negativt efter att den kinesiska centralbanken, PBOC, justerat upp referenskursen för USD/CNY till 6:5237, från 6:5165 på måndagen. Detta efter att dollarn stärkts.

PBOC siktar på att hålla valutan stabil mot en handelsvägd valutakorg, men uppjusterade referenskurser i USD/CNY tas fortsatt emot negativt av marknaden.

Sedan en betydlig förstärkning efter den veckovisa ledigheten i samband med nyårsfirandet har yuanens handelsvägda index legat relativt stabilt, enligt Bloombergs realtidsberäkning.

Yenen har stärkts till 112:10 mot dollarn, medan euron tappat ned under 1:10-nivån mot dollarn.

Pundet har vänt upp från måndagens lägsta nivåer men handlas ändå cirka 2 procent svagare mot dollarn jämfört med i slutet av förra veckan. Helgens besked om att Boris Johnson stödjer Brexit har tyngt pundet, då det antas öka sannolikheten för ett EU-utträde vid folkomröstningen i juni.

Nordea skriver i ett marknadsbrev att deras huvudscenario är att Storbritannien stannar kvar i EU.

Även om det finns betydande risk för volatilitet fram till omröstningen så är det också en betydande risk för ett lättnadsrally i pundet därefter när förväntningarna på Bank of England prissätts på nytt.

På kort sikt kan en försvagning av pundet vara berättigad, givet att Storbritannien har ett underskott i bytesbalansen på 4 procent som behöver extern finansiering. Det var detta som i grunden fick pundet att tappa från början av året då det globala risksentimentet fick sig en törn.

"Men längre fram är de ekonomiska implikationerna i nettotermer inte helt givna. Till exempel kan ett Storbritannien utanför EU vara värre nyheter för euron, då en Brexit kan återuppväcka existentiell rädsla runt om i euroområdet, med risk för fler exits att hantera", skriver Nordea.

USA-räntorna visar relativt små förändringar, med den tioåriga statsobligationen på 1,76 procent.

Eftermiddagens USA-agenda bjuder på husprisdata för december från S&P/Case-Schiller, klockan 15.00, och hushållens konfidensindikator för februari, klockan 16.00.

Svenska räntor är i princip oförändrade, medan kronan tappat lite mot dollarn men stärkts något mot euron.

Riksbankschef Stefan Ingves försvarade inför finansutskottet det proaktiva agerandet att sänka räntan i februari, bland annat då inflationen varit låg länge och andra centralbanker står inför mer lättnader.

tisdag kl 10.35 (måndag kl 16.15)
USD/SEK 8:5040 (8:4936) Statsobl 2y -0,60 (-0,61)
EUR/SEK 9:3527 (9:3625) Statsobl 10y 0,50 (0,50)
EUR/USD 1:1000 (1:1023) Räntegap/ty 32 (32)
US obl 10y 1,76 (1,76) Tysk obl 10y 0,18 (0,18)
Tyck till