ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: Pundet pressas

Den senaste veckans börsrally tog en paus på tisdagen, med nedgångar i Asien som sedan fortsatte i Europa. Europaräntorna steg trots det ett par punkter. På valutamarknaden tyngdes pundet fortsatt av oron för en Brexit.

Tyska räntor steg 2-3 punkter, med den tioåriga statsobligationsräntan 3 punkter upp till 0,21 procent. Den svenska tioårsräntan steg 4 punkter till 0,54 procent.

Riskaptiten dämpades av att Kinas centralbank, PBOC, gjorde den största försvagningen av yuanens referenskurs mot dollarn på sex veckor. Detta efter att dollarn stärkts.

PBOC siktar på att hålla valutan stabil mot en handelsvägd valutakorg, men uppjusterade referenskurser i USD/CNY tas fortsatt emot negativt av marknaden.

"Det finns en fortsatt nervositet runt Kina och oljepriset har inte stabiliserats. Vi kommer fortsatt ha volatila marknader i veckor eller månader, tills nervositeten kring global tillväxt, och oljan som en återspegling av globaltillväxt, avtar", sade Heinz-Gerd Sonnenschein, strateg vid Deutsche Postbank i Bonn, till Bloomberg News.

Oljepriset var ett par procent ned vid den svenska räntemarknadens stängning.

Vad gäller konjunktursignaler sjönk IFO-index över förtroendet i det tyska näringslivet för tredje månaden i rad i februari, och dessutom mer än väntat. IFO-index sjönk till 105,7 från 107,3 föregående månad, väntat var 106,8 enligt Bloomberg News prognosenkät.

Medan nulägesindex steg till 112,9 från 112,5 sjönk det framåtblickande indexet till 98,8 från 102,3. Framtidsindex för tillverkningsindustrin noterade den största nedgången sedan november 2008, när finanskrisen slog till.

Commerzbank skrev i en kommentar att IFO-index, liksom inköpschefsindex, signalerar en nedgång för tysk industri.

"Den signalen motsäger prognoserna från de flesta ekonomer, vilka räknar med stigande tillväxt under det första halvåret. De kommer att behöva sänka sina tillväxtprognoser för Tyskland och troligen också för euroområdet. Sannolikheten ökar för att ECB kommer att göra mer än bara sänka depositräntan något i mars", skrev Commerzbank i en kommentar.

I USA steg också statspappersräntorna och vid svensk stängning var tioårsräntan upp 2 punkter till 1,78 procent, från motsvarande tid på måndagen.

Försäljningen av befintliga bostäder i USA steg oväntat i januari, till den näst högsta nivån sedan i början av 2007. Försäljningen steg 0,4 procent från föregående månad. Enligt S&P/Case-Shillers index steg bostadspriserna i 20 storstadsområden runt om i USA med 5,74 procent i årstakt i december, samma ökningstakt som i november.

Sämre var att konsumentförtroendet sjönk klart mer än väntat i februari, till 92,2 från 97,8 i januari.

På valutamarknaden var det brittiska pundet under fortsatt press på spekulationer om att folkomröstningen i juni kan sluta med ett ja för utträdeslinjen efter att Londons borgmästare Boris Johnson gått ut med att han kommer att rösta för det. Bank of Englands chef Mark Carney sade att osäkerheten om Storbritanniens fortsatta EU-medlemskap tynger pundet.

Euron var i stort sett oförändrad till 1:102 mot dollarn.

Den japanska yenen stärktes däremot mot dollarn, till 112:10 från 113:05, med stöd från Kinas valutaåtgärd.

Kronan var i stort sett stabil till 8:49 mot dollarn och 9:36 mot euron.

Riksbankschef Stefan Ingves försvarade inför finansutskottet det proaktiva agerandet att sänka räntan i februari, bland annat då inflationen varit låg länge och andra centralbanker står inför mer lättnader.

Han betonade också vikten av att kronan inte stärks för snabbt, utan utvecklas i linje med Riksbankens prognos. Han sade även att det rimligen finns en nedre gräns för styrräntan, men att den inte har testats i någon ekonomi och än så länge inte heller i Sverige.

"I en teknisk mening så går det nog att sänka räntan ytterligare", sade han.

Tyck till