ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Näringslivet dömer ut miljömål

  • KRITISERAS. Regeringen, med miljöminister Åsa Romson, vill tillsammans med alliansen reducera Sveriges klimatpåverkan till noll. Svenskt Näringsliv, LO och LRF oroas av konsekvenserna. Foto: Henrik Montgomery

Sverige ska på mindre än 30 år minska klimatutsläppen med 85 procent – det har regeringen och alliansen enats om.
Men det högt uppsatta målet döms ut av Svenskt Näringsliv, LO och LRF, som varnar för att den svenska industrin nu hotas.

För två veckor sedan enades samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna om ett mycket långtgående klimatmål, som innebär att Sveriges klimatpåverkan helt ska vara borta till 2045. I praktiken handlar det om en minskning av utsläppen med 85 procent och det ska gå fem år snabbare än vad som tidigare var sagt.

Den politiska uppslutningen är bred, bara SD som inte sitter med i Miljömålsberedningen där beslutet fattats, står vid sidan av. Men det betyder inte att kritiker saknas.

De tre jättarna Svenskt Näringsliv, LO och LRF – som alla är representerade i Miljömålsberedningen, framför i en gemensam skrivelse som Di tagit del av svidande kritik mot det nya klimatmålet. Politikernas förslag riskerar enligt de tre organisationerna både att slå ut industrin och jordbruket i Sverige och tvärt emot ambitionerna bidra till ökade globala utsläpp.

”Vi anser att det är viktigt att förhindra att produktion läggs ned i Sverige bara för att vi ska få snygga siffror på minskade utsläpp. En sådan politik riskerar att leda till att de globala utsläppen ökar när produktion flyttar till länder som har högre utsläpp per producerad enhet”, säger Johan Hall, utredare på LO.

Enligt Maria Sunér Fleming, som är klimat- och energiansvarig på Svenskt Näringsliv, är det med dagens teknik inte möjligt att nå målet, utan politikerna tecknar in lösningar som ännu inte finns.

”Målet förutsätter att man fasar ut all fossil energianvändning ur alla sektorer, som transportsektorn, industrin och jordbruket. Men det räcker inte, utan man kommer även behöva hitta helt nya lösningar för de svåråtgärdade utsläppen inom industrin och jordbruket”, säger hon.

”Alternativet om man inte lyckas blir att minska produktionen i Sverige. Det är ingen målsättning som vi kan stödja. Därför anser vi att det vore bättre att ha ett mer realistiskt mål”, fortsätter hon.

De tre organisationerna föreslår i stället en minskning på 70 procent, men att möjligheten ska finnas att höja ambitionsnivån om exempelvis stora teknikgenombrott sker.

Kritiken mot Miljömålsberedningen, som leds av miljöprofilen och den tidigare kristdemokratiska EU-parlamentarikern Anders Wijkman, är hård i skrivelsen.

De skriver bland annat att politikerna missat att ta hänsyn till att svensk industriproduktion och svenskt jordbruk är mer klimateffektivt än i stora delar av världen. Som exempel nämner de SSAB:s masugnar som används i stålproduktionen, som ger 20 procent lägre utsläpp än de i Kina. Att öka produktionen i Sverige och den svenska exporten borde vara målsättningen, inte tvärt om, argumenterar de.

”Man kan inte bara se till Sveriges utsläpp, utan måste ha ett bredare perspektiv. Ska Sverige vara ett föregångsland med den mest klimatsmarta produktionstekniken måste vi ha kvar den här typen av industriproduktion i landet”, säger Johan Hall.

Organisationerna underkänner även själva arbetet i Miljömålsberedningen, och menar att det är fel att först ta fram ett mål, för att i ett senare skede precisera hur det ska nås.

”Det är ett väldigt bakvänt arbetssätt och mycket besvärande att man så lättvindigt avfärdar att man inte behöver göra några konsekvensanalyser”, säger Maria Sunér Fleming.

Tyck till