ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Lånefesten fortsätter

  • Foto: TT.

Hushållens finansiella sparande var svagt negativt under det fjärde kvartalet 2015. Samtidigt ökade skulderna med 69 miljarder kronor och låneökningstakten fortsatte uppåt.

Den årliga låneökningstakten fortsätter att stiga och uppgick till 7,1 procent under det fjärde kvartalet 2015. Det är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med det tredje kvartalet 2015. Totalt ökade hushållens lån med 64 miljarder kronor under denna period, enligt Statistiska Centralbyråns (SCB:s) sparbarometer. 

Under hela 2015 ökade hushållens lån med 233 miljarder kronor. Jämfört med 2012, när lånen ökade med 117 miljarder kronor, är det en fördubbling. Lånetakten bromsades in efter att bolånetaket infördes vid slutet av 2010, men fortsatte att öka i början av 2014, enligt SCB.

Hushållens finansiella sparande utgörs av nysparandet, som i finansiella tillgångar var 67 miljarder kronor, minus skuldökningen, som var 69 miljarder kronor, under det fjärde kvartalet 2015. Det betyder att sparandet under denna period uppgick till minus 2 miljarder kronor. Jämfört med motsvarande kvartal 2013 och 2014, när det finansiella sparandet uppgick till 26 respektive 21 miljarder kronor, är det en betydande nedgång, enligt SCB. 

Det finansiella individuella sparandet exklusive periodiseringar var minus 30 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2015. Enligt SCB förklaras siffran, som är betydligt lägre än det totala sparandet, av stora insättningar till tjänste- och premiepensionen som räknas bort från det individuella sparandet. Dessa ingår i försäkringssparandet som utgör en stor del av hushållens totala sparande. Under denna period uppgick nettoinsättningarna till tjänstepensionen till 37 miljarder kronor.

De svenska hushållens tillgångar ökade med 341 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2015. Den främsta förklaringen är att Stockholmbörsen steg med 6 procent.

Enligt SCB har intresset för svenskregistrerade fonder avtagit. Under det fjärde kvartalet 2015 nettoköpte hushållen fonder för 3 miljarder kronor, vilket kan jämföras med motsvarande summa för 2014 som var 14 miljarder kronor.

Jämför sparkonton - hitta bästa sparräntan här! (extern tjänst)

Tyck till