ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Bordet är dukat för Skandias vd

  • OROAD FÖR MINUSRÄNTAN. ”Det börjar bli lite av penicillinvarning över åtgärderna, marknaderna blir resistenta”, säger Skandias nya koncernchef Frans Lindelöw. Foto: Jesper Frisk

Kunderna ökade på sitt sparande i Skandia under fjolåret samtidigt som 42 miljarder betalades ut i återbäring.
Nya koncernchefen Frans Lindelöw kom till ett väl dukat bord, men möts av flera utmaningar.

Frans Lindelöw har svårt att vara missnöjd när 2015 års resultat för sparkoncernen presenteras. Livbolagets avkastning på 5,3 procent är visserligen hälften av 2014 års avkastning, men ändå bland branschens bästa.

Samtidigt delas 42 miljarder kronor ut i återbäring, vilket motsvarar en återbäringsränta på 15 procent.

”Utdelningen till spararna är tillfredsställande, det är nästan lika mycket som de fyra storbankerna delar ut. Det handlar om fjolårets resultat, men är också upparbetad återbäring under många år”, säger han.

Mycket gick Skandias väg i fjol. Kunderna öste in 41,6 miljarder kronor till försäkringar och sparande, en ökning med 2,2 miljarder. Koncernens förvaltade kapital ökade med 23 miljarder till 571 miljarder, samtidigt som solvensen (som visar bolagets långsiktiga styrka) ökade till 167 procent.

Skandias utlåning, främst bolån, ökade med drygt 6 miljarder kronor till 46,3 miljarder.

Du har tidigare inte jobbat med pensioner eller försäkring. Varför tog du jobbet?
”Framför allt har jag erfarenhet av bolag under kraftig förändring. Den här branschen står inför stora skiften på grund av bland annat regleringar och digitalisering. Då gäller det att ha en organisation som snabbt kan ställa om”, säger Frans Lindelöw, som också säger sig uppskatta att Skandia ägs av sina kunder.

Ni har flyttat delar av affärsstödet till Litauen. Blir det fler besparingar?
”Alla tittar på att effektivisera. Vi ska driva Skandia som ett börsbolag, och ska även framöver se hur vi kan arbeta smartare.”

Frans Lindelöw tror att spararna framöver får ställa in sig på lägre avkastning än tidigare, beroende på marknadsoro och det extremt låga ränteläget.

”Volatiliteten tyder på att någon inte är hälsosamt. Experimentet med minusräntor och centralbanker som öser ut likviditet har aldrig prövats tidigare. Det börjar bli lite av penicillinvarning över åtgärderna, marknaderna blir resistenta och reagerar inte lika starkt på sänkta räntor längre”, säger han.

”När problemen börjar nå banksystemen får vi problem. Systemet har lagts om i EU så att det blir obligationsinnehavare som får betala om det smäller, frågan är hur det påverkar det finansiella systemet”, säger Frans Lindelöw som framhåller att många banker i södra Europa har problem med dåliga lån.

”En oro i den europeiska banksektorn kommer även att drabba svenska banker, även om de är relativt starka.”

Tyck till