ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Stort för små reaktorer

  • HÅLLER HUVUDET KALLT. Jesper Ejenstam, Peter Szakalos och Janne Wallenius står bakom bolaget Blykalla Reaktorer som riktar in sig på Kanada. Foto: Amanda Lindgren

Optimismen är stor när Janne Wallenius med kolleger lanserar ny svensk kärnkraftsteknik i Kanada. Säljmålet är 30 reaktorer.
Nu är också den första investeraren med på tåget.

Bakom bolaget Blykalla Reaktorer står Janne Wallenius, professor i reaktorfysik vid KTH, och hans forskarkolleger Jesper Ejenstam och Peter Szakalos.

I dagarna har de lämnat in dokumenten till Kanadas kärnkraftsmyndighet för den första fasen av tillståndsprocessen för bolagets reaktortyp.

Reaktorn bygger på en ny teknik som Janne Wallenius beskriver som ”revolutionerande”. Genom den möjliggörs små säkra reaktorer som använder kärnavfallet från dagens reaktorer som bränsle.

Det nya är framför allt att Blykalla hittat formeln för hur stål klarar hög värme och strålning i kontakt med bly under lång tid, utan att korrodera eller bli sprött.

Upptäckten beskrivs i Jesper Ejenstam doktorsavhandling från i fjol. I ett samarbetsprojekt med stålkoncernen Sandvik fick han fram den exakta sammansättning som ger stålet de önskade egenskaperna.

”Vi testade stålet i kontakt med bly under 19 000 timmar, mer än två år, vid hög temperatur (550 grader Celsius). När stålet kom ut ur testerna var det fortfarande skinande blankt”, berättar Jesper Ejenstam.

Med detta är vägen öppen för blykylda reaktorer. Bly utgör ett effektivt strålskydd, problemet har hittills varit att bly vid hög temperatur skapat en kemiskt aggressiv miljö som stålet inte klarat.

Janne Wallenius beskriver de förväntningar som väcktes när alliansregeringen öppnade för en forskningsreaktor för nästa generation kärnkraft. Med den nya regeringen slocknade hoppet.

”När vi insåg att loppet var kört, och industrin slutade finansiera forskning om återvinning av kärnavfall, så var vi desperata. Vi ställdes som forskare inför att på egen hand försöka hitta en kommersiell tillämpning av vår upptäckt”, säger han.

Därur föddes Blykalla. Efter ett halvår såg ägarna att Kanada var en kommersiell marknad att satsa på.

”Där finns ett stort behov av elproduktion i svårtillgängliga miljöer, till exempel i inuitsamhällen utan kontakt med nationella elnät och i gruvprojekt. Med det intresse vi mött designar vi nu en reaktor som möter de behoven”, säger Janne Wallenius.

Han uppskattar den kanadensiska marknaden för små kärnreaktorer till omkring hundra. Målet för Blykalla är att få leverera trettio av dem.

”Ett tiotal av dem för inuitsamhällena. I dag producerar de vanligen sin el med dieselaggregat till stora kostnader. Det är inte hållbart.”

Janne Wallenius beskriver SMR, Small Modular Reactors, som det hetaste området inom kärnkraften just nu. Resursstarka konkurrenter anmälde sig snabbt när provinsregeringen i Ontario, den viktigaste kärnkraftsregionen i Kanada, öppnade en urvalsprocess för nya reaktortyper.

Han tvekar inte om fördelarna med Blykallas design.

”Vi utformar en reaktor som lätt ska kunna transporteras också till väglösa områden. Reaktortanken blir 2,7x6 meter, reaktorhallen omkring 12x12 meter, och den gräver vi ned 25 meter under markytan. Sedan laddar vi reaktorn med bränsle och återvänder efter 30 år och tar bort anläggningen utan att lämna något större spår efter oss”, sammanfattar han.

Planen är att serietillverka reaktorerna på fabrik i södra Kanada.

Ett samarbete är redan etablerat med den kanadensiska industrikoncernen Promation, som bland annat tillverkar verktyg och komponenter för landets nuvarande 19 kärnkraftsreaktorer.

Trots de positiva signalerna är Janne Wallenius väl medveten om att resan kommer att bli lång och tuff. Framför allt är utmaningen att hitta investerare. Blykalla behöver få in 15 miljoner kronor i år, kostnaden för att gå igenom den första fasen i tillståndsprocessen. Sedan återstår två faser med beräknade kostnader på 300 Mkr.

”Därefter står vi inför en kostnad på kanske 600 miljoner kronor, för att bygga den demonstrationsreaktor i Kanada som alla våra kontakter säger att vi behöver. Vår förhoppning är att ha den i drift om 6–7 år.”

Det är stora pengar – och samtidigt små, enligt Janne Wallenius. Stora för ett litet nyetablerat bolag, små med tanke på vad som ligger i potten.

”Positivt är den stora kärnkraftskompetensen i Kanada som gör att tillståndsprocesserna är effektiva.”

Den första investeraren i Blykallas projekt är KIC Innoenergy, ett initiativ från det EU-stödda EIT, Europeiska institutet för innovation och teknik, med syfte att skapa ny teknik och tillämpad innovation inom hållbar energi.

Tyck till