ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 22 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Räntor och valutor: Pundet tappar

  • Boris Johnson. Foto: Richard Drew/TT

Europaräntorna sjunker på måndagen, euron tappar och pundet försvagas kraftigt i spåren en Boris Johnson-effekt, det vill säga ökad sannolikhet för Brexit.

Tyska räntor är svagt ned, periferin sjunker 1-3 punkter medan brittiska räntor stiger 1-2 punkter.

Pundet har tappat cirka 1,7 procent mot dollarn sedan i fredags kväll, då premiärminister David Cameron förhandlade fram ett avtal med EU om vissa brittiska undantag.

Pundet har gått från 1:441 till 1:416 på måndagen, den största försvagningen sedan maj 2010.

"Pundet får en smäll efter att avtalet från premiärminister Cameron vid EU-toppmötet misslyckats med att lätta på oron för en Brexit. Det faktum att prominenta medlemmar i det konservativa partiet annonserade att de ska kampanja för att Storbritannien lämnar EU har troligen ökat investerares oro att Brexitriskerna kan öka trots avtalet", sade Valentin Marinov på Credit Agricole till Bloomberg News.

Sex ministrar, inklusive justitieminister Michael Gove, har sagt att de stödjer Brexit.

Mer betydelsefullt är dock att Londons borgmästare Boris Johnson på söndagen anslöt sig till Brexit-kampanjen, då han antas ha stort inflytande på opinionen.

Commerzbank konstaterar att opinionsläget för närvarande är relativt jämnt, även om ett genomsnitt sedan starten på året indikerar att Brexit-lägret ligger cirka 4 procentenheter efter. Allt kommer att bero på hur de olika sidorna lyckas övertyga de cirka 15 procent av väljarna som ännu inte bestämt sig.

Då opinionen står och väger kan små frågor få stort genomslag på opinionen de kommande fyra månaderna.

"Debatten kommer tveklöst att urarta till en sluggermatch, snarare än den sakliga debatt som en sådan viktig händelse förtjänar. Detta kommer också att visa sig i marknaderna, där vi kan vänta oss att den pundrelaterade volatiliteten ökar", skriver Commerzbank i en kommentar.

Goldman Sachs skrev in en analys tidigare i februari att deras bedömning är att pundet kan tappa till 1:15-1:20 mot dollarn om Brexit blir verklighet.

Swedbank skriver att de fortsatt ser en låg sannolikhet för en Brexit, men att den inte bör underskattas. Konsekvenserna för Sverige skulle bli stora i så fall.

Dels politiskt, där Sverige skulle förlora en av sina viktigaste allierade i EU-förhandlingarna, och även sin partner utanför euroområdet. Sveriges möjligheter att påverka utvecklingen inom finansiella tjänster skulle minska betydligt.

Dels ekonomiskt, där Storbritannien är en viktig handelspartner (vår fjärde största exportmarknad). De direkta effekterna är troligen begränsade eftersom någon form av handelsavtal mellan EU och Storbritannien sannolikt skulle förhandlas fram. Den stora effekten skulle vara ett svagare EU, som står inför stora utmaningar.

"På lång sikt behöver EU omfattande reformer för att höja tillväxttakten och detta arbete skulle påverkas kraftigt negativt av en Brexit. Detta skulle ha en negativ inverkan på den svenska tillväxten på grund av vårt handelsberoende med EU", skriver Swedbank i en kommentar.

På valutamarknaden i övrigt har dollarn stärkts till 1:109 mot euron, medan dollar/yen fortsatt handlas strax under 113-nivån.

Det samlade EMU-PMI (composite) sjönk till 52,7 i februari från 53,6 föregående månad, väntat var 53,3. Såväl industri som tjänster föll.

Chefekonom Chris Williamson noterade att detta ökar sannolikheten för mer aggressiv stimulans från ECB i mars.

Undersökningen indikerade inte bara den svagaste takten av ekonomisk tillväxt på drygt ett år, utan dessutom intensifierades deflationskrafterna.

"Den ekonomiska tillväxten väntas troligen dämpas till under 0,3 procent under första kvartalet om vi inte ser en plötslig uppgång i mars, vilket verkar osannolikt baserat på de framåtblickande komponenterna i PMI", sade han.

Tyska industri-PMI sjönk till 50,2 från 52,3, väntat var 51,9. Tjänste-PMI steg till 55,1 från 55,0, väntat 54,7.

Franska industri-PMI steg oväntat till 50,3 från 50,0, medan tjänste-PMI sjönk till 49,8 från 50,3. Väntat var 49,9 respektive 49,8.

I eftermiddag kommer även preliminärt industri-PMI från Markit för USA, väntat är en marginell uppgång till 52,5 från 52,4 i januari, enligt Bloomberg News enkät bland analytiker.

USA-räntorna har rört sig svagt uppåt, med den tioåriga statsobligationen på 1,77 procent.

Svenska räntor handlas 1 punkt ned överlag medan kronan tappat 1 öre mot dollarn men är i princip oförändrad mot euron jämfört med noteringarna vid stängning i fredags.

I protokollet från Riksbankens penningpolitiska möte den 10 februari, då räntan sänktes med 15 punkter till -0,50 procent, konstaterade riksbankschef Stefan Ingves att även om inflationen väntas stabiliseras runt målet under 2017 innebär nedrevideringen av prognosen för 2016 att perioden med låg inflation blir ännu längre. Flera ledamöter framhöll att det ökar risken för att förtroendet för inflationsmålet försvagas och därmed också för att inflationen inte stiger mot målet som förväntat. Svensk penningpolitik påverkas även av vad andra centralbanker gör.

"Om penningpolitiken i omvärlden görs än mer expansiv riskerar kronans växelkurs att stärkas snabbare än i prognosen, vilket skulle göra det svårare att få upp och stabilisera inflationen runt 2 procent. Det skulle också kunna försämra förutsättningarna för en god realekonomisk utveckling", sade Stefan Ingves.

Cecilia Skingsley såg skäl att bortse från låga hyresökningars genomslag i KPI medan Per Jansson anförde flera skäl till att beslutet att sänka reporäntan ytterligare var "långt ifrån självklart". Det som fällde avgörandet var risken för kronförstärkning av att inte göra något nu.

Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig vid mötet. Martin Flodén ansåg det bättre att avvakta med en ny räntesänkning tills det är tydligt att det är "helt nödvändigt". Henry Ohlsson sade att det finns en gräns för hur långt räntan kan sänkas utan att genomslaget försvagas eller problem uppstår. Nuvarande penningpolitik är tillräckligt expansiv.

Nordea konstaterar att alla ledamöter uttryckte tveksamhet om att sänka räntan ytterligare. Ekonomin är stark och flera var tveksamma till om Sverige verkligen ha en högre inflationstakt än våra handelspartners.

"Totalt sett slog protokollet an en något mer hökaktig ton än väntat. Till det kan läggas att inflationen för januari, som publicerades efter februarimötet, var högre än väntat vilket indikerar att Riksbanken har sänkt klart. Men ytterligare stimulanser är möjligt då riskerna för en kronförstärkning fortsatt är överhängande", skriver Nordea, och tror då att ytterligare QE är förstahandsalternativet.

 

USD/SEK 8:4634 (8:4534) Statsobl 2y -0,61 (-0,60)
EUR/SEK 9:3825 (9:3897) Statsobl 10y 0,51 (0,51)
EUR/USD 1:1087 (1:1109) Räntegap/ty 31 (32)
US obl 10y 1,77 (1,73) Tysk obl 10y 0,20 (0,19)
Tyck till