ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Dokument: Saudiarabien och oljan

  • Salman, Saudiarabiens kung. Foto: TT
Saudiarabiens beroende av oljepriset, som har fallit fritt sedan 2014, har tvingat regeringen att införa skatter. Nu hoppas landets medborgare att statens nya ekonomiska beroende av medborgarna ska leda till större insyn i regeringens arbete.

Saudiarabien tillhör en skara länder som kan leva gott på sina naturtillgångar. Olje- och gasindustrin står för cirka 90 procent av Saudiarabiens exportinkomster och nära hälften av landets bruttonationalprodukt (BNP). Landytan utgör en stor del av Arabiska halvön och är ett av världens mest konservativa länder. Staten är en absolut monarki, där kung Salman bin Abd al-Aziz Al Saud är både stats- och regeringschef, vilket innebär att de saudiska medborgarna inte har några politiska friheter. 

Landet har under många år varit en av USA:s mest stabila samarbetspartners inom ekonomi, strategi och försvar. Rättsstaten Saudiarabien följer islamisk lag och kritiseras, främst av västländer, för att diskriminera kvinnor. Trots kritiken gör de flesta affärer med landet som, på grund av de stora oljefyndigheterna, nästan är en oundviklig handelspartner. 

På bara några decennier har landet gått från att vara en underutvecklad jordbruksekonomi till att bli en modern och industrialiserad stat. Enligt David Ottaway, tidigare reporter på Washington Post, byggdes landets huvudstad Riyadh under så snabb takt att ingen visste vem som skulle bo i staden.

"De hade stora problem med att få saudier intresserade av att flytta till lägenheter. 'Hur slaktar du ditt får inför Ramadan?' Det är en ett helt annat sätt att leva", berättar han i National Public Radios poddradioprogram Planet Money.

För att få folk att flytta till städerna började staten erbjuda generösa sociala förmåner. Tack vare de stora oljefyndigheterna har de saudiska medborgarna sedan länge kunnat njuta av bland annat gratis sjukvård, utbildning och billig el. Det innebär att det statliga systemet är helt beroende av oljan och extremt känsligt för prisfall på världsmarknaden.

Di har tidigare rapporterat om att oljepriset har sjunkit med cirka 70 procent sedan mitten av 2014. På grund av oljans prisfall har den saudiska regeringen, som äger och kontrollerar oljebolaget Saudi Aramco, nu tvingats införa skatter, vilket få trodde var ett möjligt alternativ för bara ett par år sedan. 

"Det kommer inte att införas några inkomstskatter eller förmögenhetsskatter. Vi pratar om skatter eller avgifter som stöds av medborgarna, bland annat mervärdesskatt och skatt på vissa varor", sade Muhammad bin Salman, Saudiarabiens vice kronprins och försvarsminister, till The Economist i en intervju tidigare i år. 

Några av de varor som skatterna och avgifterna gäller är gas, vatten och elektricitet. Åtgärden har väckt känslor och många saudiska medborgare har börjat vara mer sparsamma med de varor och resurser som har blivit, eller kommer att bli, dyrare, enligt Planet Money. En saudisk familj, som medverkar i poddradioprogrammet, berättar att deras elkostnad numera är 1500 kronor i månaden, vilket är cirka 40 procent dyrare än tidigare. De har dock minskat sin förbrukning genom att i högre utsträckning än tidigare stänga av elektronik och släcka lampor. 

Saudiarabien har flera gånger tidigare försökt bryta beroendet av oljan. Under 1980-talet gjordes stora investeringar i jordbruk, som tidigare var en av de viktigaste näringarna, för att utnyttja den stora landytan. Senare har regeringen gjort försök att satsa på näringslivet, bland annat genom att investera i techfirmor. Problemet är dock att många företag är knutna till oljan. 

En gemensam nämnare för regimer som i hög utsträckning är beroende av naturtillgångar är att de i liten utsträckning är beroende av medborgarnas förtroende och legitimitet. Eftersom naturtillgångarna finansierar den statliga verksamheten behöver inte regeringen ta ut skatter och avgifter som medför skyldigheter gentemot medborgarna. Medborgare som betalar skatt utkräver ansvar för vad regeringen gör eftersom de finansierar de politiska satsningarna. 

Att bryta beroendet av naturtillgångar, genom att införa skatter, kan därför leda till högre grad av demokrati. Nu hoppas många att den saudiska regeringen ska känna skyldigheter gentemot sina skattebetalande medborgare och att medborgarna ska kräva större insyn i regeringens arbete. 

"Transparens skulle vara en chock för Aramco och kungafamiljen. Om de skulle behöva förklara för allmänheten hur mycket pengar de spenderar på prinsar och att bygga palats", säger David Ottaway, till Planet Money.

Enligt Muhammad bin Salman är det möjligt att staten kommer att sälja andelar i oljebolaget Saudi Aramco för att öka transparensen.

"Det är något som vi ser över, och vi tror att vi kommer att fatta ett beslut om det under de kommande månaderna. Personligen är jag entusiastisk över det här steget. Jag tror att det ligger i den saudiska marknadens och Aramcos intresse. Det ligger även i linje med intresset för mer transparens och att motverka korruption, om det finns inom Aramco", sade han till The Economist

Tyck till