ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Låt flyktingar jobba skattefritt

  • Foto: Jenny Neyman

Frågan om lägstalöner och integration av invandrare på arbetsmarknaden debatteras flitigt. Om vi under de första åren tar bort inkomstskatt och sociala avgifter för flyktingar möjliggörs en halvering av lägstalönen, skriver entreprenören Dan Olofsson.

Såväl nuvarande regering som alliansregeringen har fört en politik som medfört att Sverige tillhör de sämsta i världen på att integrera invandrare på arbetsmarknaden.

Nyligen framtagen statistik av Statistiska centralbyrån visar att endast 36 procent av de flyktingar som kom till Malmö för tio år sedan har jobb. Kvinnorna drabbas hårdast och endast 9 procent av kvinnorna hade jobb efter fem år. På nationell nivå har 53 procent jobb efter tio år. Vad som sedan händer med resterande 47 procent är än mer bekymmersamt.

Facket värnar dem som är inne på arbetsmarknaden och det är också bland oss som har jobb som de flesta rösterna finns att hämta för partierna. Med andra ord styr egenintresset – inte allmänintresset.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) lanserade för ett år sedan snabbspårsjobb. Företrädare för näringslivet tror att dessa kan bidra med några tusen jobb. En mycket marginell effekt således.

Tyvärr har regeringen ingen politik som substantiellt löser problemet med integrationen. Fokus ligger i stället på att föra den stängda dörrens politik så att väsentligt färre söker sig till Sverige.

LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson säger ”att man måste kunna leva på sin lön”. Detta uttryck för solidaritet är egentligen ett kodord för att vi inte ska ändra några regler för att underlätta för utsatta invandrare.

I många fall har asylinvandrare när de kommer till Sverige en stor ryggsäck att bära med naturliga brister i bland annat språk och utbildning. De behöver i början en avlastning för att vara konkurrenskraftiga.

Det Thorwaldsson inte förklarar är varför vi under de första åren som en asylinvandrare etablerar sig på arbetsmarknaden ska belasta dem med ytterligare en ryggsäck i form av inkomstskatter och sociala avgifter som uppgår till samma storleksordning som den lön som blir kvar efter skatt. Det han inte heller redogör för är varför ett jobb med en självvald tillfällig låg lön är sämre än inget jobb alls för en asylinvandrare.

Jag tror att många invandrare hellre skulle ta ett jobb i början för 10.000 kronor i månaden och inte betala någon skatt, än att vara isolerad och inte komma in i det svenska samhället. Om vi under de första åren tar bort inkomstskatt och sociala avgifter för flyktingar och ger möjlighet till halvering av lägstalönen som sedan successivt återställs under några år, blir skillnaden i inkomst efter skatt inte så stor jämfört med nuvarande ordning.

Att göra små förändringar leder inte till så mycket. Sänker vi, som ovan skissats, kostnaderna för arbetsgivarna med 60–70 procent i början blir det fler jobb. Vi som driver företag vet att det finns en direkt koppling mellan jobb och kostnader. Och självklart kan den offentliga sektorn anställa fler med nämnda sänkning av kostnaderna.

För ordningens skull ska nämnas att med det här förslaget är det inget som hindrar en asylinvandrare att ta jobb för väsentligt högre lön, men då utgår givetvis skatt och sociala avgifter.

LO och Socialdemokraterna driver en kampanj mot lägre löner för asylinvandrare. Självklart vill alla ha högre löner, så budskapet uppskattas säkert. Det påstås också att den svenska modellen hotas om asylinvandrare ges möjlighet att ta jobb till lägre lön. Problemet är att retoriken ytterligare cementerar det svenska misslyckandet med integrationen.

De som drabbas av nuvarande politik är alla de asylinvandrare som inte får jobb och som inte kommer in i det svenska samhället. Härtill kostar denna politik samhället många miljarder kronor.

Det är dags att tänka i nya banor och pröva nya lösningar eftersom de vi har försökt inte fungerar.

Ändrade regelverk för löner och skatter är ett exempel på åtgärder i ett samlat paket. Här finns givetvis fler komponenter som utbildning, väsentligt snabbare asylbehandling, förenklade krav för anställningar, boende där jobben finns och inte på avlägsna orter där inga jobb finns, prov- och lärlingsanställningar, den ideella sektorns insatser, företagens åtaganden, förbättrade rot- och rutavdrag och så vidare.

Tänk om regeringen och alliansen kunde lägga retoriken åt sidan och i stället skissa på ett substantiellt paket som prövas under ett par år. Tillfälliga åtgärder i en extraordinär situation. Åtgärder som ger oss ny kunskap för att kunna gå vidare.

Att inte göra något reellt åt vår misslyckade integration vore ett historiskt nederlag. Min förhoppning är att våra ledande partier nu prioriterar att pröva substantiella lösningar.

Kommer regering och opposition överens är det rimligt att också LO anpassar sig till de lösningar våra folkvalda förordar. Dels för att villkoren är oförändrade för LO:s medlemmar som inte är asylinvandrare, dels att LO:s medlemmar får bära en stor börda när vi misslyckas med att få våra invandrare i arbete.

De stora partierna har ett gemensamt ansvar för de problem vi har. Kan de komma överens om hur mycket dörren ska stängas borde de också kunna komma överens om hur vi på ett anständigt sätt integrerar de flyktingar vi har tagit in.

Dan Olofsson, entreprenör

Tyck till