ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Ledare

Ledare: Bilda en krisregering

  • Di:s PM Nilsson vill se en S-M-ledd krisregering. Foto: TT
Att prickas i konstitutionsutskottet brukar inte betyda så mycket för en minister. Men förra året var annorlunda. När KU i början av juni presenterade sin granskning fick regeringen nio prickar av ett enigt utskott. Infrastrukturminister Anna Johansson och miljöminister Åsa Romson drabbades av flest.

Enigheten i utskottet gjorde att kritiken inte gick att avfärda som politisk. Prickningarna förstärkte bilden av att regeringen inte var duglig.

Oppositionen fick mersmak och har nu lämnat in ett rekordstort antal anmälningar. Statsministern har fått 13 anmälningar på sig, Margot Wallström åtta och Anders Ygeman fyra. Moderaterna står för de flesta, 30 av 48 anmälningar under det senaste året.

En anmälan till KU tar tid på regeringskansliet. Ministerns medarbetare ska förbereda förhör och försvar. En så omfattande fråga som Moderaternas anmälan om hur statsministern hanterade höstens flyktingkris är i sak ett heltidsarbete för en hel kommission.

Ovanpå KU-anmälningarna ligger de så kallade tillkännagivandena från riksdagen, det vill säga skrivelser från riksdag till regering där en fråga samlar en majoritet av riksdagsledamöterna. De är nu uppe i 144 stycken och utgör ett brett program. Det senaste som riksdagsmajoriteten gav till känna var ett batteri av åtgärder för att förbättra polisen samt att regeringen bör fortsätta alliansens vargpolitik.

Även tillkännagivanden tar tid. De ska hanteras och svaras och suger kraft och personal på departementen. Men framför allt lägger de ut spärrar för regeringen. Riksdagen visar svart på vitt vad regeringen inte kan föreslå i framtiden eftersom de kommer att få majoriteten emot sig.

En kaskad av KU-anmälningar och tillkännagivanden kan tyckas vara en smart oppositionspolitik. Regeringen mals ned ytterligare och eländet visas upp för offentligheten.

Problemet är att alliansen skulle utsättas för exakt samma strategi från oppositionen om den får regeringsmakten. Även alliansen kommer att regera i minoritet och även de rödgröna kommer att använda SD:s stöd för att underminera regeringen. Lägg därtill det höga tonläget i debatten där arbetsmarknadsreformer nu diskuteras i termer av rasism och man kan bara föreställa sig hur kampanjen mot en högerregering skulle se ut.

Det vi bevittnar är därför inte bara en nermalning av Socialdemokraterna utan också av regeringsmakten som sådan. Löfvens problem beror inte bara på hans politik utan också på statsministerns roll i en riksdag som har förlorat de två traditionella blockens självklara dominans, vilket är ett av skälen till att moderatledaren just nu inte vill ha regeringsmakten. Även hon skulle drabbas av Löfven-syndromet.

Regeringen stressas av internationella kriser, främst migrationskrisen. Den kommer att fortsätta under många år och pressa centrala system i Sverige. Att ta ansvar för den kommer att vara lika tungt och otacksamt som nödvändigt.

Tre andra kriser ligger bakom hörnet:

•Nervositeten på marknaderna och vinterns fall för bankaktier världen över är en föraning om en ny finanskris. Den har sin kärna i effekterna av nollräntepolitiken och en oro för att riskerna är ohanterliga. Federal Reserve gav en dyster och osäker prognos i förra veckan, liksom OECD. Hur nästa kris kommer att se ut och hur den drabbar en så öppen ekonomi som den svenska är svårt att veta, men även denna regering bör förbereda sig på att hantera en ekonomisk kris.

•Många varnar för att EU kollapsar av alla oenigheter. Även om man inte ska överdriva risken med att länder tycker olika ligger ett eventuellt konkret sammanbrott på bordet – att Storbritannien lämnar EU. Fredagens toppmöte löser inte grundfrågan för britterna och ingen ska underskatta riskerna. Tänk tanken att Frankrike eller Tyskland lämnar så ser man magnituden i ett brittiskt utträde. Det är slutet på EU som vi känner det, och lämnar Sverige i en mycket besvärlig situation.

•Putin-regimen har startat fyra krig som alla har varit ryska succéer, Tjetjenien, Georgien, Ukraina och Syrien. Ett femte kommer helt säkert och många kvalificerade bedömare pekar på Östersjöregionen som ett nytt riskområde. Sveriges säkerhetspolitiska situation är diffus. En eskalerande kris kräver snabba beslut, men regeringen bör redan nu göra mycket större investeringar i försvaret.

I en så allvarlig tid bör ett ansvarskännande stort parti inte sitta i KU och gräla om när EU-nämnden informerades om vad. Om M inte vill ta makten bör partiet bädda för sitt framtida regeringsinnehav genom att samarbeta med regeringen och få den att fungera. Ett fastare S-M-samarbete skulle lösa ett antal viktiga frågor, men också väcka sympati och respekt hos väljarna. De två stora partierna har regeringsdugligheten som sitt främsta förtroendekapital och det finns en tillit till att de tar ansvar. Var rädd om den. Öppna ett samarbete om främst migration, försvar, rättsväsende, utrikespolitiken, energin och den ekonomiska politiken och bryt med varandra våren 2018.

Tyck till