ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Wolf: "Viktigt att ha buffertar"

  • Michael Wolf, Swedbanks vd. Foto: Claudio Bresciani/TT

Bolånemarginalerna kommer inte att klättra upp ytterligare i närtid, och aktieägarna kan vänta sig 75 procents utdelning även framöver, enligt Swedbanks vd Michael Wolf. Samtidigt uttrycker han oro kring utvecklingen i oljesektorn och skepsis kring valutainterventioner som försvagar kronan.

Swedbank föreslår en utdelning på 10,70 kronor per aktie, står det klart på tisdagen. Det är något lägre än väntat men i linje med bankens policy att dela ut 75 procent av vinsten.

Hur motiverar du utdelningsgraden?
”Det följer vår policy. Vi har nu legat där fyra år i rad. Det styrs av att vi också ska klara en kredittillväxt på 4 till 5 procent per år.”

Det var inte aktuellt att tänja på utdelningspolicyn för att hålla utdelningen kvar på samma nivå som ifjol?
”Nej, i den här världen är det väldigt viktigt att ha buffertar och att ha manöverutrymme. Vi tycker inte att det är tillräckligt tydligt regulatoriskt vad som kommer runt hörnet.”

Vad kan aktieägarna vänta sig för utdelning framöver?
”75 procent av vinsten. Och vi guidar inte för vårt framtida resultat.”

Året har inletts skakigt med börsfall – hur påverkar det Swedbank?
”Det påverkar provisionsnettot om det skulle fortsätta. Vi ser att riskaptiten har gått ner. Vi har haft ett bra inflöde på inlåningssidan på senare tid, vilket jag tror har att göra med hur man ser på risk.”

Hur förklarar du det stabila räntenettot trots den negativa reporäntan och det allmänt låga ränteläget?
”Vi har haft positiv volymutveckling både på företagslånesidan och bolånesidan så det har motverkat pressen på grund av att inlåningsräntorna är begränsade till noll, det vill säga att vi tar kostnaderna för den negativa räntan visavi våra kunder.”

Är det rätt att kunderna visserligen slipper avgifter på sparkontot men har fått betala för ökade bolånemarginaler?
”De har fått betala för ökade kapitalkrav som regelmakarna har infört.”

Bolånemarginalerna klättrade upp ”en eller två punkter” på nyförsäljningen i kvartalet, enligt Michael Wolf. Men nu ser han inte att marginalerna ska upp ytterligare.

”Jag tror att nu har omprissättningen skett i förhållande till de kapitalkrav vi har fått på bolånesidan, så jag ser inte att det finns mer marginalexpansion i närtid.”

Swedbanks kreditförluster blev överraskande höga och landade på 399 Mkr i fjärde kvartalet.

Enligt banken var det ”till följd av ett fåtal engagemang.”

Det fallande oljepriset har ökat riskerna inom oljesektorn, konstaterar Swedbank, och såg under fjärde kvartalet tecken på ”försämrad kreditkvalitet bland ett fåtal engagemang.”

Hur orolig är du för detta?
”Man ska det här på allvar. De här oljeprisnivåerna gör det jobbigt för sektorn. Nu har vi bara 1,3 procent av vår balansräkning relaterat till oljesektorn, så det är en liten del av vår balansräkning och ett fåtal antal motparter.”

Kommer vi få se ytterligare en reporäntesänkning i februari?
”Jag vill inte spekulera. Vi har kapacitet att möta en ytterligare räntesänkning. Våra ekonomer tror på en räntesänkning ner till 50 prickar och sedan ska räntan upp.”

Michael Wolf uttrycker samtidigt skepsis kring valutainterventioner som försvagar kronan. På frågan om valutainterventioner är något som Riksbanken självständigt ska kunna ta beslut om, eller om det ska ligga hos regeringen blir svaret:

”Jag tycker att svenskt företagande och framför allt exportindustrin visade att de var väldigt kapabla att operera när det var en stark krona, för det tvingade dem att hitta riktiga produktivitetsvinster och det var de väldigt skickliga i att göra. Så jag tror ändå att en stark krona i grund och botten visar att vi gör rätt saker.”

Så vad tycker du – är valutainterventioner något som Riksbanken självständigt ska kunna ta beslut om?
”Jag har ingen direkt åsikt i den frågan.”

Tyck till