ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Analys

Viktor Munkhammar: Frågetecken för USA

Den senaste tidens USA-statistik har inte imponerat. Exempelvis sjunker kreditefterfrågan. En svag jobbsiffra för januari skulle skapa ett rejält frågetecken för konjunkturens styrka.

När globala prognosmakare som Internationella valutafonden de senaste åren har sänkt sina prognoser har det i första hand berott på sämre utsikter för tidigare snabbväxare som Kina, Brasilien och Ryssland. I de rika länderna har återhämtningen tuffat på, med USA i täten.

Men de senaste signalerna från USA imponerar knappast. BNP-tillväxten under det fjärde kvartalet var bleka 0,7 procent, mätt som kvartalsförändringen uppräknad till årstakt. Och inköpschefsindex för industrin har legat under 50-strecket, som är tänkt att utgöra gränsen mellan expansion och kontraktion, i fyra månader på raken.

Ett annat tecken på industrins problem är att orderingången på så kallade varaktiga varor i december sjönk med 5,1 procent, det svagaste utfallet sedan augusti 2014. Att det är tufft för industrin kan i alla fall delvis förklaras med den starka dollarn, som slår hårdare mot tillverkningsföretagen än mot resten av ekonomin.

Men också när det gäller den inhemska efterfrågan finns vissa orosmoln. Privatkonsumtionen var oförändrad i december, medan hushållens tillförsikt förbättrades något i januari. Indexnivån är dock lägre än den var både i somras och för ett år sedan.

Centralbanken Federal Reserves bankenkät, som görs var tredje månad, visade i veckan också att kreditgivningen har dämpats. Det gäller såväl kreditkort som billån men särskilt lån till företag. För första gången på fyra år rapporterade en majoritet av bankerna att bolagens efterfrågan på krediter minskade. Det talar för en svag investeringskonjunktur framöver.

Men tyngst av all statistik väger jobbsiffrorna. Och de ger en bild av en amerikansk konjunktur som tuffar på i god takt. Under det sista kvartalet i fjol ökade sysselsättningen med i genomsnitt 284.000 personer per månad. Arbetslösheten låg still på 5,0 procent, den lägsta nivån sedan våren 2008. Med brasklappen att den goda utvecklingen delvis kan bero på att produktiviteten, produktionen per arbetad timme, har utvecklats svagt är det mycket starka siffror.

På fredag kommer januari-statistiken. Analytikerkåren räknar med ett utfall kring 200.000 nya jobb. Med tanke på att arbetsmarknaden är den enda riktiga ljuspunkten i den amerikanska ekonomin just nu skulle ett markant lägre antal skapa ett rejält frågetecken för styrkan i USA-konjunkturen.

Tyck till