ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Swedbanks resultat svagare än väntat

  • Foto: TT
Swedbank levererar ett något sämre resultat än väntat och överraskande höga kreditförluster. Utdelningen föreslås bli 10,70 kronor per aktie, vilket är något under förväntningarna och lägre jämfört med 2014.

”Fallande råvarupriser, stark ekonomisk utveckling i USA och Sverige samt fortsatt osäkerhet i tillväxtekonomierna präglade årets sista kvartal. Detta ledde till prognosrevideringar och hög marknadsvolatilitet”, skriver vd Mikael Wolf om kvartalet.

Swedbank föreslår en utdelning på 10,70 kronor per aktie för 2015, vilket är något lägre jämfört med det väntade 10,82 kronor per aktie, enligt en analytikerenkät från SME Direkt. För helåret väntades en viss vinstförsämring och en viss utdelningssänkning jämfört med 2014.

Utdelningen motsvarar en utdelningsgrad på 75 procent i linje med bankens policy. Utdelningen för 2014 låg på 11,35 kronor per aktie.

Det viktiga räntenettot, det vill säga skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader, landade på 5759 Mkr i fjärde kvartalet, i linje med analytikernas prognoser men lägre jämfört med fjärde kvartalet 2014 då det låg på 5809 Mkr.

Intjäningen fortsatte att pressas av lägre räntenivåer, men ökade bolåne- och inlåningsvolymer bidrog positivt till utvecklingen, skriver Mikael Wolf.

Jämfört med årets tredje kvartal sjönk räntenettot 1 procent.

"Orsaken var främst ett lägre räntenetto i Group Treasury, inom Koncernfunktioner & Övrigt; bland annat till följd av att tidigare tagna positioner förfallit, skriver Swedbank.

Räntenettot i Svensk bankverksamhet steg till följd av ökade ut- och inlåningsvolymer liksom förbättrade utlåningsmarginaler. I Baltisk bankverksamhet ökade räntenettot till följd av en lägre avgift för insättningsgarantin i Litauen.

Inom Stora företag & Institutioner minskade räntenettot till följd av något minskade utlåningsmarginaler.

Provisionsnettot, det vill säga skillnaden mellan intäkter och kostnader från avgiftsbelagda tjänster, blev 2877 Mkr, vilket var något högre än väntat och i princip i linje med samma kvartal 2014.  

Finansiella poster till verkligt värde stärktes rejält till 165 Mkr, påverkat av högre aktivitet inom valuta- och aktiehandel, men det var ändå lägre jämfört med prognoserna.

Kreditförlusterna på 399 Mkr var överraskande stora, och ökade från 130 Mkr i tredje kvartalet. Väntat var 298 Mkr.

"Kreditförlusterna ökade något under kvartalet, till följd av reserveringar hänförliga till enskilda engagemang, men fortsatte sammantaget att vara på en låg nivå", skriver bankens vd Michael Wolf i rapporten.

"Det fallande oljepriset har ökat riskerna inom oljesektorn, utan att det hittills resulterat i några kreditförluster. Vi är aktiva i dialogen med våra kunder och fortsätter att arbeta intensivt tillsammans med dem", skriver Michael Wolf.

Stora företag & Institutioner redovisade något högre kreditförluster till följd av ett fåtal engagemang, medan återvinningarna i Baltisk bankverksamhet ökade

För helåret redovisar Swedbank ett stärkt räntenetto jämfört med 2014 och ett provisionsnetto i linje med 2014.

Resultatet efter skatt för 2015 på 15,7 miljarder kronor var däremot lägre jämfört med det väntade 15,8 miljarder kronor och en försämring jämfört med 2014 års resultat på 16,5 miljarder kronor.

Jämför aktiedepåer - hitta lägsta courtaget (Extern tjänst)

Swedbanks fjärde kvartal i siffror

Q4 2015, väntat Q4 2015, utfall Q4 2014, utfall
Mkr


Räntenetto 5736 5759 5809
Provisionsnetto 2810 2877 2882
Nettores fin transaktioner till verkl värde 251 165 69
Totala inäkter 9472 9457 9379
Totala kostnader  4203 4239 4293
Kreditförluster 298 399 254
Rörelseresultat 4957 4800 4799
Nettoresultat 3930 3813 3795
Resultat/aktie (kr) 3,56 3,46 3,45
Utdelning/aktie 10,82 10,70 11,35
Swedbank, helår 2015
Mkr Helår 2015, väntat Helår 2015, utfall Helår 2014, utfall
Räntenetto 22970 22993 22642
Provisionsnetto 11132 11199 11204
Nettores fin transaktioner till verkl värde 657 571 1986
Totala inäkter 37639 37624 39304
Totala kostnader  16297 16333 17602
Kreditförluster 493 594 419
Rörelseresultat 20528 20371 21026
Nettoresultat 15844 15727 16447
Utdelning/aktie 10,82 10,70 11,35
Tyck till