ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Malmström: EU bör behålla rätt att straffa Kina

EU bör behålla möjligheten till anti-dumpingåtgärder mot Kina om Kina ges status som marknadsekonomi.

Det sa EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström i en debatt i Europaparlamentet på måndagskvällen.

Hon och flera europaparlamentariker pekade på att många branscher i EU lider av orättvis konkurrens från Kina, till exempel den europeiska stålindustrin.

"Kommissionen vill behålla starka anti-dumpningsinstrument för att skydda vår industri samtidigt som vi uppfyller våra internationella åtaganden", sa hon.

När Kina gick med i världshandelsorganisationen WTO 2001 fick landet en 15-årig övergångsperiod i anti-dumpning- och anti-subsidiefall.

Denna period löper ut den 11 december i år och utan åtgärd från EU:s sida kommer EU automatiskt att betrakta Kina som en marknadseknomi. Anti-dumpningsåtgärder blir då mycket svårare för EU i så fall.

"80 procent av våra nuvarande fall är kopplade till att prisbildningen i Kina är snedvriden", sa Cecilia Malmström.

Hon varnade för att ett blankt nej till Kina skulle vara politiskt orealistiskt och skulle skada europeiska företag.

Ett rakt ja skulle drabba europeisk industri hårt. Kommissionen arbetar på en konsekvensanalys av de olika alternativen. Preliminära beräkningar pekar på att marknadsekonomisk status för Kina skulle leda till att upp till 77.000 jobb i EU går förlorade i branscher direkt påverkade. På längre sikt och om både företag uppströms och nedströms tas med i beräkningen kan 210.000 jobb förloras, sa Cecilia Malmström.

Hon och flera parlamentariker lutade därför åt en tredje medelväg där Kina får status som marknadsekonomi samtidigt som villkor ställs och EU behåller sina anti-dumpningsinstrument.

"Frågan är inte om Kina är en marknadsekonomi. Det är landet inte, inte som vi förstår definitionen. Frågan är om EU ska ändra sin metod för att beräkna dumpningsutredningar", sa Cecilia Malmström.

EU bör samordna sitt agerande med andra länder, som USA. Men hon påminde om att EU måste ändra sin lagstiftning - vilket tar tid - medan USA kan fatta ett beslut på mycket kort tid.

Den svenske miljöpartisten Peter Eriksson varnade för att ett blankt nej kan leda till handelskrig. Han förespråkade ett ja samtidigt som villkor ställs på Kina.

Tyck till