ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Ljusning i Europa sätter fart på SKF

  • HJULEN SNURRAR. Ökad omsättning i Europa ger lyft åt SKF med vd:n Alrik Danielson. Foto: Magnus Gotander

SKF har det fortsatt tufft på många marknader. Men en relativt ljus bild av Europa räckte för att lyfta den nedpressade aktien.
För att nå de nya finansiella målen krävs dock en bättre konjunktur, säger vd Alrik Danielson till Di.

SKF:s rapport fick inledningsvis ett kallt mottagande och var som mest ned 5 procent, innan marknaden bytte fot och handlade upp aktien med knappt 4 procent.

I rapporten konstaterar SKF att efterfrågan i fjärde kvartalet blev som väntat, med undantag för Nordamerika där försäljningstappet på nästan 13 procent organiskt var kraftigare än kullagertillverkaren hade räknat med.

Utvecklingen i Nordamerika var svag över hela linjen medan bilden i Asien, med en nedgång på knappt 9 procent, är mer blandad.

”I Kina ser vi att bilsektorn och energisektorn går bra. När det gäller tunga maskiner till infrastrukturprojekt går det betydligt sämre. Det här gäller även andra länder i Sydostasien där ekonomierna består av storindustri och gruvdrift”, säger Alrik Danielson.

Ljuspunkten i rapporten var Europa där omsättningen växte med 0,3 procent organiskt. Bland de områden som haft en bra utveckling märks järnvägsindustrin och fordonsindustrin.

Blickar man framåt så väntas efterfrågan i det första kvartalet 2016 bli högre i Europa, något lägre i Nordamerika och lägre i Sydamerika och Asien jämfört med det fjärde kvartalet 2015. Sammantaget ger det en relativt oförändrad efterfrågan för koncernen.

I samband med bokslutet lanserade SKF även nya finansiella mål med en organisk tillväxt på 5 procent och en rörelsemarginal på 12 procent över en konjunkturcykel. Det kan jämföras med ett tapp på drygt 5 procent i det fjärde kvartalet.

”I den industriella verklighet som finns i dag så ser vi det som en realistisk kombination mellan tillväxt och lönsamhet”, säger Alrik Danielson om de nya målen.

Tillväxtmålet ligger betydligt högre än vad SKF lyckats prestera i snitt under de senaste tio åren.

”Jag är övertygad om att med de aktiviteter vi gör nu, och med det fokus vi har, så kommer vi kunna få en ökad organisk tillväxt”, säger Alrik Danielson som samtidigt konstaterar att vi just nu har en negativ utveckling i konjunkturen.

Det krävs en bättre konjunktur för att nå målet?
”Ja, det kan man säga.”

I SKF:s rörelseresultat ingår engångsposter på minus 687 Mkr, där den största delen kan spåras till det pågående kostnadsbesparingsprogrammet som berör runt 2.100 anställda.

SKF:s finanschef Christian Johansson vill inte sia om vilken nivå omstruktureringskostnaderna kommer att ligga på framöver.

”Vi behöver ta ett grepp för att förbättra vår konkurrenskraft för att kunna agera mer aggressivt. På kort sikt kommer vi att ha omstruktureringskostnader tills vi är mer rätt ute”, säger han.

Rörelseresultatet lyftes samtidigt av positiva valutaeffekter på cirka 230 Mkr i det fjärde kvartalet. I det innevarande kvartalet väntas valutan ha en begränsad effekt på resultatet.

 

SKF
September–december
Mkr 2015 2014
Omsättning 18 215 18 499
Rörelseresultat 1 039 1 608
Resultat efter skatt 374 836
Vinst/aktie, kronor 0,82 1,84
Eget kap/aktie, kr 57,72 53,59
Utdelning/aktie, kr  5,5 5,5
Tyck till