ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 25 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

"Höghastighetstågen får inte bli en gökunge"

  • Infrastrukturminister Anna Johansson (S). Foto: Claudio Bresciani/TT
Regeringen vill ha en tydligare bild av kostnaderna innan man går vidare med beslut om den nya höghastighetsbanan. "Det här får inte bli en gökunge", säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) till Di.

På måndagen stod det klart hur den nya höghastighetsbanan ska dras och var de nya stationera är tänkta att ligga.

Men trots att planerna är långt framskridna och att förhandlingar nu inletts med de berörda kommunerna finns ännu inga färdiga politiska beslut.

Notan för höghastighetstågen har stigit och i Trafikverkets senaste bedömning beräknas kostnaden till någonstans mellan 190 och 320 miljarder kronor.

”Det är ett väldigt stort spann nu. Vi behöver först få en tydligare bild av var i det spannet vi mest sannolikt hamnar för att kunna ta ställning”, säger Anna Johansson.

Infrastrukturministern vill inte kommentera den sträckning av höghastighetsbanan som statens förhandlare föreslagit.

Flera kommunalråd, däribland kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Anneli Hulthén, har de senaste dagarna riktat kritik mot snabbtågsprojektet.

”Jag pratar kontinuerligt med olika kommunala företrädare. Det är klart att det här är ett stort projekt och att det finns mycket oro”, säger Anna Johansson.

Sverigeförhandlingen, som på regeringens uppdrag arbetar med finansieringen av höghastighetsbanan, anser att järnvägsbygget till övervägande del ska lånefinansieras.

Enligt de beräkningar som gjorts skulle en sådan lösning belasta statsbudgeten med 6-12 miljarder kronor per år.

Regeringen har ännu inte tagit ställning till finansieringen, men Anna Johansson slår fast att det handlar om ”väldigt stora pengar”.

”Det här får inte bli en gökunge som trycker ut alla andra infrastruktursatsningar under överskådlig tid”, säger hon.

Det svenska järnvägsnätet är rejält eftersatt och på många håll finns stora investeringsbehov.

Den kritik som riktats mot höghastighetsbanan från näringslivet handlar mycket om de höga kostnaderna och rädslan för att andra viktiga satsningar ska läggas på is. Men så kommer det inte att bli, enligt Anna Johansson.

”Vi kan inte avstå från nödvändiga åtgärder i andra delar av systemet för att genomföra det här projektet”, säger hon.

”Det är en viktig signal tror jag till både näringsliv och kommuner i andra delar av landet.”

I höst lägger regeringen fram sin infrastrukturproposition och 2018 ska ny en nationell transportplan antas.

”I något sammanhang där så behöver vi ta någon form av ställning även till det här projektet”, säger Anna Johansson.

Hur säker kan man vara på att det här blir av?

”Det beror helt på om man hittar finansiering och om det finns ett intresse från deltagande kommuner. Men ambitionen är att det ska bli av”, säger hon.