ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Alfa Laval bommar förväntningarna

  • Foto: Håkan E Bengtsson
Verkstadskoncernen Alfa Laval redovisar ett justerat ebita-resultat om 1.751 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015 och den justerade ebita-marginalen blev 16,2 procent.

Analytikerna hade i snitt tippat ett justerat ebita-resultat om 1.812 miljoner kronor och en ebita-marginal på 17,2 procent.

Försäljningen uppgick till 10.805 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 10.540 miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 9.422 miljoner kronor. För orderingången låg SME-förväntningarna på 9.211 miljoner kronor.

En utdelning på 4,25 kronor per aktie föreslås (4,00). Väntat var 4,39 kronor.

Alfa Laval förväntar sig att efterfrågan under det första kvartalet 2016 kommer att vara något lägre än föregående kvartal.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Prognosen är exklusive "en väsentligt minskad efterfrågan på pumpsystem", efter att detta område "gick exceptionellt starkt" i det fjärde kvartalet, drivet av fartygsägarnas tidigareläggning av order.

I förra rapporten spådde Alfa Laval att efterfrågan i det fjärde kvartalet 2015 skulle vara i nivå med eller något högre än föregående kvartal.

Tidigareläggning av order på marina pumpsystem som påverkade fjärde kvartalet positivt, väntas påverka första kvartalets efterfrågan på pumpsystem negativt med i storleksordningen 1,2 miljarder kronor. Den övriga marinaffären förväntas vara oförändrad.

Det säger Alfa Lavals vd Lars Renström i bokslutskommunikén.

Engångsvalutaeffekter sänkte Alfa Lavals justerade rörelsemarginal med ungefär 0,4 procentenheter till 16,2 procent under det fjärde kvartalet, och en engångseffekt i form av omvärderade skattereserver påverkade också resultatet negativt.

Det sade Alfa Lavals finanschef Thomas Thuresson vid tisdagens nyhetsbyråkonferens.

Valutaeffekten beror på fortsatt försvagning av den norska kronan mot USA-dollarn, vilket gett ytterligare orealiserade omräkningsdifferenser på förskott från kunder i dollar, och handlar om ett belopp på drygt 40 miljoner svenska kronor (cirka 0,4 procentenheter på ebitda-marginalnivå).

Skatteeffekten beror på att latenta skatter värderas lägre i takt med en global trend av bolagsskattesänkningar: lägre skatt ger lägre värde på framtida skatteavdrag.

"Effekter av detta samtidigt som vi omvärderat vissa andra temporära differenser i redovisningen, såsom värdet av förlustavdrag, gör att vi har en engångspost på skatteraden på i storleksordningen 90 miljoner kronor", sade Thomas Thuresson.

Det vill säga den ungefär 33-procentiga skattebelastningen i relation till resultat före skatt var exklusive engångsbelastningen i storleksordningen 27 procent, förklarade han vidare, och upprepade en guidning om 28-procentig skattesats som normvärde för Alfa Laval.

Alfa Lavals rapporterade nettoresultat uppgick till 933 miljoner kronor under det fjärde kvartalet (900), vilket var 117 miljoner kronor lägre än väntat enligt SME Direkt.

Analytikerna hade räknat med en skattesats på cirka 28 procent, enligt SME Direkts konsensusrapport, och den omräkningseffekt som Thomas Thuresson nämner förklarar därmed huvuddelen av avvikelsen på nettoresultatnivå.

Tyck till