ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Lundin Mining över förväntan

Gruvbolaget Lundin Mining rapporterade sent på torsdagskvällen ett operativt rörelseresultat som översteg analytikernas förväntningar i SME Direkts prognossammanställning.

Nettoresultatet tyngdes dock av nedskrivningar av värdet på gruvtillgångarna.

"Då alla våra anläggningar har mött eller överträffat sina produktionsprognoser för helåret och fortsatt att generera robusta marginaler, har bolaget lyckats ytterligare förbättra sin finansiella position trots den nuvarande råvaruprismiljön", kommenterar vd Paul Conibear resultatet för 2015 i bokslutsrapporten.

För det fjärde kvartalet blev det operativa rörelseresultatet 101 miljoner dollar. Väntat enligt SME direkts prognossammanställning inför rapporten var ett operativt resultat om 80,3 miljoner.

Nettoresultatet uppgick till -378 miljoner dollar efter nedskrivningar om totalt 278 miljoner dollar. Här väntades ett nettoresultat om -61,4 miljoner dollar.

"Metallpriserna har haft en negativ påverkan på det uppskattade utvinningsbara värdet av våra aktiva tillgångar och prospekteringsinnehav", konstaterar bolaget.

Kassaflödet från rörelsen uppgick under det fjärde kvartalet till 107 miljoner dollar. Bolaget har därmed kunnat fortsätta att reducera nettoskulden, som vid slutet av året uppgick till 441 miljoner dollar. Ett år tidigare var nettoskulden 829 miljoner dollar.

Vidare upprepar Lundin Mining sin investeringsprognos på 220 miljoner dollar för 2016, liksom produktionsprognosen för de gruvor där bolaget är operatör.

För koppargruvan Tenke Fungurume i Kongo, där Freeport-McMoran står för driften, väntas nu för Lundin Minings del en produktion om 54.000 ton. Den tidigare bedömningen låg på cirka 50.000 ton.

Tyck till