ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Expert: Sundström bröt mot lagen

  • KRITISK. Erik Nerep, expert på aktiebolagsrätt. Foto: Nicklas Gusta

Swedbanks ordförande Anders Sundström agerade i strid med aktiebolagslagen i samband med anmälan mot dåvarande vd:n Michael Wolf.
Det hävdar professor Erik Nerep, Sveriges främsta expert på aktiebolagsrätt, som kallar Anders Sundströms agerade för ”olämpligt”.

För snart två veckor sedan fattade Swedbanks styrelse beslutet att sparka bankens vd Michael Wolf. Den officiella förklaringen från ordförande Anders Sundström var låg kund- och medarbetarnöjdhet. Men några dagar senare kunde Di avslöja att Swedbank hade anmält Michael Wolf för brott mot marknadsmissbrukslagen.

Den här anmälan väcker en rad frågetecken om ordförande Anders Sundströms agerande.

Enligt Anders Sundström själv fick han kännedom om misstankarna mot Michael Wolf den 28 januari. Han valde då att inte berätta något för övriga i styrelsen om att han hade uppgifter som gjorde gällande att bankens vd eventuellt kan ha agerat brottsligt.

Åtta dagar senare, den 5 februari, fattade i stället Anders Sundström på egen hand beslutet att anmäla bankens vd för misstänkt brottslighet, ett beslut som i praktiken gjorde det omöjligt för Michael Wolf att vara kvar på Swedbank.

Varför Anders Sundström valde att mörka för styrelsen är oklart. Han har själv hävdat att han enligt marknadsmissbrukslagen var förbjuden att informera styrelsen om anmälan, ett påstående som bland annat Ekobrottsmyndigheten har dömt ut som felaktigt.

Hur han förklarar sin tystnad under de åtta dagar som föregick anmälan är oklart då han svårligen kan hänvisa till yppandeförbudet i marknadsmissbrukslagen – det träder i kraft först när anmälan är inlämnad.

Enligt Sveriges främsta expert på aktiebolagsrätt, professor Erik Nerep vid Handelshögskolan i Stockholm, råder det ingen tvekan om att Swedbanks ordförande bröt mot aktiebolagslagen.

”Som ordförande är det en skyldighet att informera övriga styrelseledamöter om de här för Swedbank oerhört viktiga frågorna. Han borde omedelbart ha informerat styrelsen, absolut”, säger Erik Nerep.

Så enligt lagboken skulle Anders Sundström ha agerat annorlunda?
”Absolut, så är det.”

Eftersom Anders Sundström valde att inte informera styrelsen om misstankarna kunde han inte förankra beslutet att anmäla Michael Wolf. Därför fattade han själv beslutet att anmäla bankens vd, vilket i praktiken innebar slutet för Michael Wolfs tid som vd.

”Jag förstår inte att han kan ha gjort det, för han har inget mandat eller behörighet att ensam göra det. Det är fullständigt uteslutet bolagsrättsligt att han ensam skulle ha utfört anmälan – han måste ha ett styrelsebeslut i botten för att göra en anmälan”, säger han.

Utifrån ett bolagsrättsligt perspektiv, hur ser du på Anders Sundströms agerande de senaste veckorna?
”Olämpligt. Det strider mot styrelseordförandens skyldigheter. Styrelseordföranden kan inte på egen hand underlåta att informera styrelsen i sin helhet så snart han får den här informationen och styrelseordföranden kan inte på egen hand anmäla vd:n på det sätt som gjorts.”

Tycker du att det är märkligt att en så pass erfaren styrelseordförande agerar på det här sättet?
”Där vill jag nog vara lite generös och säga att det är en ovanlig situation. Även de bästa styrelseordförandena som hamnar i en sådan här situation kommer att få problem.”

Swedbank delar inte Erik Nereps tolkning av aktiebolagslagen. Enligt presschefen Claes Warrén krävs det inte ett styrelsebeslut för att anmäla vd:n för misstänkt brottslighet.

Tyck till