ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Därför måste parterna ta ansvar för integrationen

  • Foto: Linn Malm

Centerns förslag om att arbetsmarknadens parter måste förhandla fram lägre ingångslöner för nyanlända har mött hård kritik. Vår uppmaning handlar inte om försämrade villkor eller sänkta löner, skriver Annie Lööf, partiledare (C).

Jobb är en förutsättning för att människor ska ha frihet och känna makt över sina liv. Jobb är också en förutsättning för ett samhälle som håller ihop, där det finns social rörlighet som gör det möjlighet att förverkliga drömmar och mål oavsett bakgrund.

Stora och långvariga utanförskap fräter och kostar enorma summor i bidrag och åtgärder. I spåren av utanförskap växer fattigdom, frustration och en känsla av ”vi och dom”.

Sverige har räknat per person tagit emot flest asylsökande i hela EU. Vi har samtidigt bland EU:s högsta ingångslöner. En fjärdedel av de hundratusentals människor som har kommit hit de senaste åren är högutbildade och specialister som har lätt att starta på nytt. Ytterligare en fjärdedel är människor med gymnasieutbildning som behöver bygga på sina utbildningar genom bland annat lärlingsanställningar.

Men hälften av de nyanlända har grundskoleutbildning och knappt det. I landet med bland EU:s högsta ingångslöner och lägst andel av enklare jobb har dessa människor mycket stora problem att komma i arbete. Problemet med lönenivåerna är väldokumenterat av Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet, OECD och EU-kommissionen.

Att alla nyanlända invandrare som vill ska kunna läsa in utbildningar och studera är en självklarhet för oss. Det finns ingen politisk konflikt om detta i Sverige. Utbildningar, att validera examen och läsa in nya kunskaper är en möjlighet som behövs. Men det är inte och kommer aldrig att bli lösningen för alla nyanlända.

Under årets avtalsrörelse kommer 500 av 685 kollektivavtal att omförhandlas. Hur parterna möter frågan med ingångslönerna kommer att påverka integrationen i flera år framöver för en av de mest marginaliserade och utsatta grupperna som finns på arbetsmarknaden.

Därför riktade Centerpartiet nyligen en uppmaning till arbetsmarknadens parter att komma överens om ett nytt avtal riktat direkt till nyanlända som gör det möjligt att anställa med betydligt lägre ingångslöner än i dag.

Om parterna tar sitt ansvar är vi villiga att matcha avtalet med både sänkt inkomstskatt och arbetsgivaravgift upp till en viss lönesumma.

Men om parterna inte förmår att ta ansvar är vi öppna för att lagstifta med syftet att få fram fler ingångsjobb.

Centerpartiet motsätter sig inte fackens rätt att driva på för bättre villkor och högre löner för sina medlemmar. Det är därför fackförbund finns. Vår uppmaning handlar inte om försämrade villkor eller sänkta löner. Uppmaningen riktar sig uteslutande till parterna att ta ett ansvar för de som i dag lever på bidrag och saknar lön.

Om vi som land ska kunna minska utanförskapet, frustrationen i våra förorter och bryta bidragsberoendet behöver parterna se vilken avgörande roll de spelar för integrationen.

I svåra stunder har facken tagit ansvar. Under finanskrisen tog IF Metall, med dåvarande ordförande Stefan Löfven, beslutet att teckna avtal om tillfälliga lönesänkningar för att rädda sina medlemmars jobb. Denna framsynta pragmatism måste LO-facken visa ännu en gång, men nu för de nyanlända som saknar jobb.

Alternativet för dessa människor är inte ett jobb med en hög lön, utan ett livslångt utanförskap på låga bidrag. Jag utgår från att parterna har ett intresse av att det skapas fler arbeten och att fackligt organiserade arbetare får fler kollegor.

I stället för att sakligt diskutera den utmaning som står framför oss har uppmaningen från Centerpartiet till parterna bryskt avvisats, inte minst av Socialdemokraterna.

Men som politiskt parti förbehåller vi oss rätten att bilda opinion och kommentera frågor som är avgörande för Sveriges framtid. Vi vägrar att tyst se på när människors potential slösas bort dag in och dag ut.

Företrädare för Socialdemokraterna hänvisar gärna till olika mer eller mindre krångliga och byråkratiska lönesubventioner som finns att söka via Arbetsförmedlingen för att minska kostnaderna. Men dessa subventioner är inte mer än symptom på problemet: vissa grupper får i dag inte jobb på den vanliga arbetsmarknaden.

Om parterna tecknar avtal för nyanlända skulle det innebära riktiga jobb med en riktig lön. En lön som dessutom skulle ligga högre än det försörjningsstöd de tvingas leva på i dag.

Om parterna tar detta ansvar skulle lustigt nog också de principer Stefan Löfven lyfter fram när han i Di avfärdade Centerpartiets förslag förverkligas: vuxna människor ska vara i arbete, och man ska kunna leva på sin lön.

Gör det möjligt, LO.

Annie Lööf, partiledare (C)

Tyck till